Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội

Tiếp theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 4, cả ngày hôm nay (1/11), Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường, thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020.

Đã xem:2761

Video khác