Tăng cường đối thoại thúc đẩy kinh tế tư nhân

Cuộc đối thoại trực tiếp giữa thành viên Chính phủ và đại diện khối doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam sẽ diễn ra ngày 31/7 tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2017.

Đã xem:1772

Video khác