Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Italy

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn duy trì và củng cố hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Italy.

Đã xem:1760

Video khác