Thủ tướng đề nghị ĐBSCL chú trọng phát triển khoa học, công nghệ

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, phát triển KHCN khu vực ĐBSCL, Thủ tướng đề nghị chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo ở khu vực ĐBSCL

Đã xem:1453

Video khác