Thủ tướng muốn APEC hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tướng nhấn mạnh cần sự quan tâm, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, đẩy nhanh đổi mới công nghệ

Đã xem:1653

Video khác