Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Indonesia và Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Indonesia và Thủ tướng Thái Lan

Đã xem:1190

Video khác