Tiến hành bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội, 7 Ủy viên UBTVQH

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 11, chiều 4/4, Quốc hội đã tiến hành bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đã xem:1315

Video khác