Tiếp tục 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trong năm học 2017 - 2018

Năm học 2017-2018 tiếp tục tăng cường nề nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục với tinh thần "quyết tâm xây dựng hình ảnh của ngành giáo dục trước nhân dân, từng bước tạo niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội".

Đã xem:2393

Video khác