Tin tưởng tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tạo không khí tranh luận thẳng thắn

Với tính cách sắc sảo, nhanh nhạy, đi đến cùng vấn đề, chắc chắn cách thức điều hành của nữ Chủ tịch Quốc hội sẽ dẫn dắt Quốc hội, đại biểu Quốc hội tập trung sâu vào vấn đề, tạo sự tranh luận dân chủ, thẳng thắn...

Đã xem:1351

Video khác