Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Quảng Ninh

Trong hai ngày 13-14/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XII, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn

Đã xem:1466

Video khác