Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Long An

Ngày 15/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc tại tỉnh Long An.

Đã xem:1665

Video khác