Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đặc phái viên của Tổng bí thư Trung Quốc

Tổng bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hai bên.

Đã xem:3324

Video khác