UB Kiểm tra Trung ương yêu cầu ban cán sự Đảng, UBND tỉnh Gia Lai kiểm điểm

Vi phạm, khuyết điểm của ông Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đã xem:2716

Video khác