Vi phạm của bí thư, chủ tịch TP Đà Nẵng là nghiêm trọng

Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận vi phạm của ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật

Đã xem:2837

Video khác