Việt Nam – Campuchia là láng giềng gần gũi

Quốc Vương Norodom Sihamoni khẳng định, nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia là hàng xóm, láng giềng gần gũi của nhau và là anh em của nhau.

Đã xem:2170

Video khác