Hấp dẫn Tuần Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam 2014

Tuần Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014 vừa khai mạc tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội.

Đã xem:1611

Video khác