Huế nhận giải "Thành phố bền vững môi trường ASEAN"

Thành phố Huế của Việt Nam đã vinh dự nằm trong danh sách 10 thành phố bền vững môi trường ASEAN.

Đã xem:1714

Video khác