Quốc hội tiếp nhận bản Quốc ca từ gia đình nhạc sĩ Văn Cao

Hôm nay, 15/7, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng ca khúc Tiến quân ca cho Nhà nước và nhân dân.

Đã xem:13811

Video khác