Thái Bình có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2015) sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đã xem:2665

Video khác