Thêm 7 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang vừa ký quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 7 tác giả và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho 28 tác giả.

Đã xem:15000

Video khác