Chủ Nhật, 21/4/2024

Giới thiệu

Tổng duyệt mittinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đã xem: 968

Video khác