• Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Di chúc

  Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Di chúc

  (TG)- 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, bản Di chúc kết tinh sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn là những chỉ dẫn quý báu để mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực học tập, rèn luyện thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".

 • 50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

  50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

  (TG) - Hội thảo và triển lãm "50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch " đã diễn ra sáng nay (12/9) tại Hà Nội.

 • Thực hiện Di chúc của Bác gắn với trách nhiệm nêu gương

  Thực hiện Di chúc của Bác gắn với trách nhiệm nêu gương

  (TG) - Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Từ khi ra đời năm 1930 đến nay, Đảng luôn luôn xứng đáng với sứ mệnh lịch sử đó.

 • Nhức nhối vấn nạn cậy quyền, ỷ thế!

  Nhức nhối vấn nạn cậy quyền, ỷ thế!

  (TG)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đã trở thành Đảng cầm quyền, để xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới và chỉnh đốn; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức vì Tổ quốc và nhân dân phục vụ với phận sự của người công bộc liêm chính.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện Di chúc của Bác về chăm lo cho nhân dân

  Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện Di chúc của Bác về chăm lo cho nhân dân

  (TG)- 50 năm trôi qua, thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề “đầu tên là công việc đối với con người” theo Di chúc, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực không ngừng, khắc phục hậu quả nặng nề của hơn 30 năm chiến tranh, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp vì hạnh phúc của nhân dân.

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố ở trong nước và nước ngoài

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố ở trong nước và nước ngoài

  (TG)- Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin giới thiệu bản Di chúc của Người lần đầu tiên được công bố trên báo chí trong và ngoài nước cũng như qua một số ấn phẩm trong nước và quốc tế đang lưu giữ tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Cục Lưu trữ Trung ương Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

 • Thành phố Vinh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Thành phố Vinh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Từ trong khói lửa chiến tranh đến hòa bình, dựng xây và phát triển, trong suốt 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Vinh (Nghệ An) đã, đang đạt nhiều thành quả trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xứng đáng với niềm tin và di nguyện của Bác.

 • Cuốn sách quý trong tủ sách gia đình tôi

  Cuốn sách quý trong tủ sách gia đình tôi

  (TG) Dù đã nhuốm màu thời gian, nhưng cuốn sách mỏng có tựa đề “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, vẫn luôn được cất giữ trân trọng trong tủ sách quý của gia đình tôi qua nhiều thế hệ. Cuốn sách được ông tôi đựng trong một chiếc hộp, bọc gấm đỏ rất cẩn thận.

 • Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập

  Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập

  (TG)- 74 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đặc biệt là sau hơn 30 năm đất nước đổi mới, mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc. Đó cũng là khát vọng, mục tiêu, lý tưởng mà mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều hướng đến.

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam

  (TG) - Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta. Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đậm văn hóa và nhân văn Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta.

 • Mãi xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo

  Mãi xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo

  (TG)- Trong đợt này, Đảng bộ Quận 11 có 50 đồng chí được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm; 1 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm; 7 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm; 7 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm; 8 đồng chí được trao Huy hiệu 45 năm, 7 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm và 19 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Nâng tổng số đảng viên có Huy hiệu Đảng của toàn Đảng bộ quận lên 1.454 đồng chí, chiếm tỷ lệ gần 30% tổng số đảng viên.

 • Xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh theo Di chúc

  Xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh theo Di chúc

  (TG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trước khi về với “thế giới người hiền” đã để lại bản Di chúc lịch sử chứa đựng những nội dung vô cùng to lớn, thiết thực, sâu sắc đối với mỗi người dân, cán bộ, đảng viên của Đảng. Những lời căn dặn trong Di chúc của Người đến nay dù đã nửa thế kỷ nhưng vẫn nguyên vẹn tính định hướng cho công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước, đặc biệt là cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện Di chúc của Bác, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện Di chúc của Bác, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  (TG)- Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng ủy Quân sự Thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX. Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

 • Thái Nguyên: Khen thưởng 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác

  Thái Nguyên: Khen thưởng 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác

  (TG) - Sáng 29/8, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc

  (TG)- Năm mươi năm đã trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta về với “thế giới người hiền”, cùng với thời gian, Đảng và Nhân dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc được thể hiện trong bản Di chúc của Người.

1 2 3 4 5 6 7

Liên kết website

Mới nhất