Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững

Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững

(TG) - Sáng ngày 11/7/2018, tại Hà Nội,  Bộ Y tế, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với chủ đề “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”.

 • Quảng Ninh: Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ dân số- kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

  Quảng Ninh: Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ dân số- kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

  (TG) - Quảng Ninh là tỉnh có quy mô dân số trung bình (ước 1.229.889 người) và đang trong giai đoạn dân số vàng. Mật độ dân số của tỉnh không cao nhưng tập trung đông ở vùng thành thị. Trong những năm qua, công tác dân số đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, thách thức, những rào cản trong triển khai thực hiện chính sách dân số.

 • Chính sách dân số Việt Nam: Từ kế hoạch hóa gia đình đến dân số và phát triển

  Chính sách dân số Việt Nam: Từ kế hoạch hóa gia đình đến dân số và phát triển

  (TG) - Để chính sách dân số tiếp tục phát huy hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình mới, ngày 4-1-2016, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Kết luận số 119-KL/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, trong đó xác định rõ trong giai đoạn tới phải chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế KHHGĐ sang giải quyết toàn diện các vấn đề dân số theo định hướng giải quyết tốt quan hệ dân số và phát triển. Kết luận này là sự chuyển hướng có tính bước ngoặt về định hướng chính sách dân số của Đảng ta trong tình hình hiện nay.

 • "Già hóa dân số đang đặt ra không ít thách thức"

  "Già hóa dân số đang đặt ra không ít thách thức"

  Việt Nam đang đứng trước giai đoạn giao thoa dân số và rất nhanh tới đây sẽ là một nước dân số già. Vì vậy, cần có kế hoạch hành động để chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất