Phát động cuộc thi “Viết về bình đẳng giới năm 2018”

Phát động cuộc thi “Viết về bình đẳng giới năm 2018”

(TG)- "Trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, hướng vào nhiều đối tượng khác nhau nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đẩy lùi tư tưởng, định kiến giới, ngăn chặn tình trạng bạo lực trên cơ sở giới; đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất