Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Cùng với toàn Đảng, toàn dân và bạn bè quốc tế, trưa 21-9-2018, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc khi nhận tin đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ trần. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

 • Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, nghĩ về công tác cán bộ hiện nay

  Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, nghĩ về công tác cán bộ hiện nay

  Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông tin về sự kiện này được đăng trên trang nhất báo Cứu Quốc ngày 18/5/1946 ở bài báo đặc biệt “Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam”.

 • Ngân hàng Nhà nước trả lời về 3 ngân hàng 0 đồng, sổ tiết kiệm bốc hơi

  Ngân hàng Nhà nước trả lời về 3 ngân hàng 0 đồng, sổ tiết kiệm bốc hơi

  Năm nào cũng vậy, càng gần đến kỳ họp Quốc hội thì cử tri cả nước lại càng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề nổi cộm của đất nước, trong đó lĩnh vực ngân hàng được nhiều cử tri quan tâm như lãi suất, hỗ trợ vốn cho nông dân, đặc biệt là liên quan đến sổ tiết kiệm bỗng dưng bị “bốc hơi”, ngân hàng 0 đồng…

 • Xây dựng Đảng và những việc đầu tiên hợp ý Đảng, lòng dân

  Xây dựng Đảng và những việc đầu tiên hợp ý Đảng, lòng dân

  (TG) - Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Qua thực hiện hai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, có 10 việc để lại những ấn tượng sâu sắc, hợp ý Đảng, lòng Dân.

 • Chống “chạy” để cán bộ không “ngã”

  Chống “chạy” để cán bộ không “ngã”

  Nếu coi công tác cán bộ là gốc của công việc thì để chống chạy chức, chạy quyền cũng rất cần phải chỉnh đốn, phát huy vai trò trước tiên của những cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ, vì đó là “gốc của gốc”, trực tiếp tham mưu cho Đảng.

 • Đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược trong tình hình mới

  Đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược trong tình hình mới

  Từ trước đến nay việc đánh giá cán bộ là một trong những khâu hết sức quan trọng trong công tác cán bộ. Văn kiện Đại hội XII của Đảng ghi rõ phương hướng về công tác cán bộ: “Tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy tuổi, chạy bằng cấp....”(1).

 • Để "có lên có xuống, có vào có ra"

  Để "có lên có xuống, có vào có ra"

  Tại phiên thảo luận về công tác cán bộ (CTCB) trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, câu chuyện làm gì để “có lên có xuống, có vào có ra” được nhiều đại biểu quan tâm; xem đây là một ưu tiên cần đẩy mạnh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng CTCB hiện nay.

 • Phải chỉ ra được khâu đột phá

  Phải chỉ ra được khâu đột phá

  Đó là yêu cầu, cũng là mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Phải cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào?

 • "Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém"

  "Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém"

  Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (tháng 10/1947) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc rút: “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng."

 • Để tiền lương trở thành động lực phát triển

  Để tiền lương trở thành động lực phát triển

  Chính sách tiền lương luôn là một vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm, liên quan không chỉ tới đời sống người hưởng lương, bảo hiểm, tuổi hưu, cân đối NSNN và quy mô, chất lượng bộ máy quản lý nhà nước các cấp, mà còn trực tiếp và gián tiếp tạo động lực phát triển kinh tế, bảo đảm công bằng xã hội và sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội quốc gia.

 • Nhìn lại các vụ án kinh tế trọng điểm: Lợi ích che mờ lý trí

  Nhìn lại các vụ án kinh tế trọng điểm: Lợi ích che mờ lý trí

  Những cám dỗ về lợi ích cá nhân đã làm “mờ mắt” các bị cáo, khiến họ bỏ qua chuẩn mực về tư cách đạo đức của người cán bộ, bất chấp quy định của Nhà nước, sẵn sàng thách thức giới hạn pháp luật...

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới

  Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới

  Một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được Đảng xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII là: "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

 • Chưa hài lòng kết quả thu hồi tài sản tham nhũng

  Chưa hài lòng kết quả thu hồi tài sản tham nhũng

  Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Chính phủ trong thời gian qua, nhưng nêu yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng tham nhũng để kịp thời ngăn chặn trước khi tham nhũng bùng phát. 

 • Cải cách để tiền lương trở thành động lực phát triển bền vững

  Cải cách để tiền lương trở thành động lực phát triển bền vững

  Tiền lương sẽ là thu nhập chính, phản ánh đầy đủ thu nhập của người lao động và bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình.

 • Tư duy nhiệm kỳ trong quản lý quy hoạch

  Tư duy nhiệm kỳ trong quản lý quy hoạch

  Quy hoạch là yếu tố góp phần quan trọng vào việc quản lý nhà nước nói chung, đời sống kinh tế - xã hội nói riêng. Qua việc quy hoạch có thể nhận biết năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở phạm vi quốc gia cũng như phạm vi mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi địa phương. Tuy nhiên phải nói rằng bên cạnh những thành quả đáng ghi nhận đạt được trong thời gian qua, công tác quy hoạch ở Việt Nam vẫn còn một số bất cập, đòi hỏi kịp thời chấn chỉnh.

 • Bước sang thời kỳ mới, Cuba vững bước trên con đường phát triển

  Bước sang thời kỳ mới, Cuba vững bước trên con đường phát triển

  Cuba đang bước sang một thời kỳ mới với sự kiện chuyển giao quyền lực sau 6 thập kỷ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất