• SAWACO đột phá đưa nước sạch đến người dân

  SAWACO đột phá đưa nước sạch đến người dân

  (TG)- Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (Sawaco) vừa tiến hành hội nghị đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong gần 3 năm qua, kết quả hoạt động tại Sawaco đạt được khá toàn diện…

 • Sóc Trăng: Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa

  Sóc Trăng: Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa

  (TG) - Với mục tiêu "con người là nhân tố quyết định", Sóc Trăng đã và đang tập trung vào xây dựng đội ngũ trí thức xứng đáng là nguồn lực quan trọng đặc biệt để phát huy tốt nhất tiềm năng của tỉnh nhà.

 • Cần rõ bộ tiêu chí sáp nhập xã, huyện

  Cần rõ bộ tiêu chí sáp nhập xã, huyện

  Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021. Theo đó, hàng ngàn huyện, xã sẽ thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Đây là nhiệm vụ không đơn giản, vậy đâu là giải pháp thực hiện có hiệu quả những mục tiêu đã đề ra. Ông Lê Thanh Vân – đại biểu Quốc hội khóa XIV đã trao đổi về nội dung này.

 • Trà Vinh tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

  Trà Vinh tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

  Tỉnh ủy Trà Vinh đang chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, tổ chức đoàn thể trong tỉnh tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

 • Thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW

  Thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW

  (TG)-Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đôn đốc thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật. 

 • Bài học về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

  Bài học về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

  Trong quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nhiều cán bộ lãnh đạo, tổ chức đảng TP Ðà Nẵng bị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ (NTTTDC), quy chế làm việc (QCLV), lạm quyền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Qua sự việc này, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên của thành phố đã rút ra nhiều bài học quý báu để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Ðảng.

 • Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên ở cơ sở

  Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên ở cơ sở

  Bom Bo là một thôn thuộc xã Bình Minh, huyện Bù Đăng (Bình Phước). Chi bộ thôn Bom Bo là một trong những điểm sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng, 6 năm liền đạt danh hiệu cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. 

 • Phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững

  Phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững

  Hôm nay (1-8), cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội kỷ niệm tròn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/NQ/QH12 của Quốc hội “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan” (1-8-2008 / 1-8-2018). Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội có bài viết nhìn lại chặng đường phát triển 10 năm qua và những vấn đề đặt ra nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển Thủ đô Hà Nội nhanh, bền vững trong thời gian tới.

 • Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG) - Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam đã minh chứng công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội của thế kỷ XX và gần hai thập niên đầu của thế kỷ XXI. 

 • Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tri ân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng

  Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tri ân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng

  Chính sách đối với thương binh, liệt sĩ (TB-LS) và người có công (NCC) với cách mạng là một trong những chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta. Đây là một vấn đề chính trị-xã hội của quốc gia, dân tộc. Hơn 70 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn quan tâm và dành những tình cảm, trách nhiệm để chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và NCC bằng những chính sách cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng và điều kiện kinh tế của đất nước. Điều đó thể hiện đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

 • Lâm Đồng: Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4

  Lâm Đồng: Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4

  (TG) - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4 (khóa XII), thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị, góp phần cơ bản vào thành quả chung tỉnh.

 • Chuyển biến từ Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 ở Kiên Giang

  Chuyển biến từ Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 ở Kiên Giang

  Từ nhận diện những biểu hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; liên hệ chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đề ra biện pháp khắc phục và có cam kết không vi phạm trong thời gian tới. 

 • Hà Nam: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong giai đoạn mới

  Hà Nam: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong giai đoạn mới

  (TG) - Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là yêu cầu cấp thiết và là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần định hướng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ngày càng phát triển nhanh, mạnh và bền vững

 • Tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên báo chí hiện nay

  Tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên báo chí hiện nay

  (TG) - Nghị quyết của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, có chức năng lãnh đạo và định hướng các hoạt động thực tiễn, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát triển đất nước. Nhưng, muốn đạt được điều đó, tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đều phải được “đi vào cuộc sống”, được hiện thực hóa trong cuộc sống. 

 • Đi trước mở đường, góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống

  Đi trước mở đường, góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống

  (TG) -Với hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Tuyên giáo không ngừng nỗ lực, cố gắng nhằm chuyển tải kịp thời sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, từng bước nâng cao tính định hướng, tính chiến đấu và sức thuyết phục của Tạp chí. Trong thời gian gần đây, Tạp chí Tuyên giáo đã và đang có sự đổi mới về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng tin, bài trên ấn phẩm Tạp chí Tuyên giáo in và Tạp chí Tuyên giáo điện tử.

Liên kết website

Mới nhất