• Bắc Giang sắp xếp, giảm số đơn vị hành chính cấp xã

  Bắc Giang sắp xếp, giảm số đơn vị hành chính cấp xã

  Tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tổ chức vào cuối tháng 5/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã thảo luận và cơ bản nhất trí với Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

 • Đảng ta nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

  Đảng ta nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

  Trong suốt hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn chủ động nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển. Nhờ vậy, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được là cơ bản, việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ nói trên ở nước ta những năm qua cũng còn bộc lộ những hạn chế: quá trình đổi mới diễn ra chậm và chưa có những bước đột phá mạnh mẽ; vẫn hàm chứa những yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội... Chính vì vậy, với tinh thần khoa học, thực tiễn, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu: “Tiếp tục quán triệt và xử lý tốt các quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển...”.

 • Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

  Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

  Nhìn lại quá nửa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác.

 • Tuyên Quang tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa

  Tuyên Quang tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa

  Tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu đến năm 2020, giá trị nông sản hàng hóa chủ lực chiếm 60% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác gấp 1,6 lần so với năm 2015. Sau ba năm thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, những chỉ tiêu đặt ra đang trở thành hiện thực.

 • Thái Nguyên: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế hộ

  Thái Nguyên: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế hộ

  Với tinh thần không để xóm, bản nào bị bỏ lại phía sau, những năm gần đây tỉnh Thái Nguyên có nhiều chương trình, giải pháp thiết thực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào cải thiện cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.

 • Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp

  Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp

  Ngày 25/5, tại thành phố Lai Châu, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc lần thứ XVIII, năm 2019 với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp”.

 • Trà Vinh: Đề cao trách nhiệm bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực

  Trà Vinh: Đề cao trách nhiệm bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực

  Tỉnh ủy Trà Vinh vừa triển khai Kế hoạch số 127-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 27-TC/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

 • Vĩnh Long: Trao Huy hiệu Đảng và biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu

  Vĩnh Long: Trao Huy hiệu Đảng và biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu

  Ngày 24/5, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và khen thưởng tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018).

 • Trọng dụng tài năng trẻ

  Trọng dụng tài năng trẻ

  Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhấn mạnh: “Tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ trí thức” và “Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài”. Đảng ta luôn xác định con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển và “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020.

 • Bến Tre hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh

  Bến Tre hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh

  Chiều 23/5, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị công bố quyết định thí điểm hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre.

 • Về cơ sở để “thấu” lòng dân

  Về cơ sở để “thấu” lòng dân

  Về cơ sở để “thấu” lòng dân, đó như là một “chỉ thị” của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, để hòa cùng cuộc sống người dân.

 • Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là sinh hoạt chính trị cần thiết với mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động

  Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là sinh hoạt chính trị cần thiết với mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động

  (TG) - Sáng ngày 17/5, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW (ngày 25/8/2012) của Ban Bí thư (khoá XI) về tiếp tục thực hiện  Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (gọi tắt là Kết luận 29).

 • Diện mạo mới ở Tề Lễ

  Diện mạo mới ở Tề Lễ

  (TG) - Chúng tôi về công tác tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông đúng vào dịp địa phương vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tề Lễ đã có nhiều thay đổi, đánh dấu một hành trình dài phấn đấu nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

 • Trí tuệ nhân dân và tầm vóc văn kiện

  Trí tuệ nhân dân và tầm vóc văn kiện

  Thời gian qua, đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là thành viên tiểu ban dẫn đầu đã làm việc với nhiều bộ, ngành, địa phương để phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Điều này thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên tiểu ban, nhằm bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, chương trình công tác.

 • Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh vừa có Công văn uốn nắn tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong năm 2019, nhằm nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất