Thứ Ba, 5/3/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Ba, 13/6/2023 9:39'(GMT+7)

Bộ GTVT sẽ xử lý nghiêm hành vi chuyển nhượng, bán thầu trái quy định

Nhà thầu thi công dự án cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhà thầu thi công dự án cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập trong công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án giao thông, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, sở giao thông vận tải địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nếu vi phạm về trình tự, thủ tục, quản lý chất lượng, tiến độ, quản lý chi phí,...

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cơ quan quản lý, chủ đầu tư chấn chỉnh công tác lựa chọn tư vấn; quản lý chặt chẽ hợp đồng tư vấn; kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý nhà thầu phụ; xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu, bán thầu trái quy định pháp luật (nếu có); không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Các đơn vị trên kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế và dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; kiểm tra chặt chẽ năng lực, công tác huy động nhân sự trong quá trình thực hiện hợp đồng của các đơn vị tư vấn, bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án.

Ngoài ra, hợp đồng phải chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu tư vấn; có cơ chế xử phạt, xử lý nghiêm trường hợp nhà thầu tư vấn vi phạm hợp đồng, chất lượng công trình không bảo đảm do lỗi của nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế hoặc do tư vấn giám sát không giám sát chặt chẽ việc thi công xây dựng công trình.

Đối với tư vấn khảo sát, thiết kế, nhà thầu tư vấn nâng cao trách nhiệm trong việc khảo sát vị trí, trữ lượng, chất lượng, khả năng cung ứng, thủ tục khai thác của các mỏ vật liệu xây dựng; vị trí, trữ lượng của các bãi đổ thải; nghiên cứu giải pháp thiết kế tối ưu, công nghệ phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn khu vực dự án; công tác lập dự toán xây dựng công trình phải bảo đảm tính đúng, tính đủ, tuân thủ quy định; kiểm soát chất lượng hồ sơ, nghiệm thu đúng quy định của pháp luật; kịp thời phối hợp với các chủ thể tham gia dự án để giải quyết các vấn đề liên quan đến điều chỉnh thiết kế (nếu có) trong quá trình thi công.

Với các dự án đường cao tốc, nhà thầu tư vấn cần nghiên cứu, tính toán cao độ thiết kế bảo đảm phù hợp điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, không làm tăng nhu cầu vật liệu đắp nền; xem xét kỹ lưỡng điều kiện thoát lũ, phù hợp dòng chảy; tính toán, so sánh phương án thiết kế cầu cạn, hạ thấp cao độ thiết kế, bố trí cầu vượt đường cao tốc (thay cho phương án thiết kế hầm dân sinh) ngay từ khi lập dự án để có các phương án sử dụng vật liệu xây dựng và mặt bằng thi công hiệu quả.

Tư vấn giám sát phải thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo hợp đồng và quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và chủ đầu tư về những công việc được giao; kiểm soát công tác thí nghiệm, kết quả thí nghiệm bảo đảm chính xác, khách quan; giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng cho công trình, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

Các cơ quan tham mưu thuộc Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án, các đơn vị tư vấn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng, ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù; điều chỉnh định mức, chi phí tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, quản lý dự án; hướng dẫn, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bãi đổ thải; công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường, chỉ số giá, bảo đảm đầy đủ, phù hợp thực tế, đúng quy định./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất