Thứ Tư, 19/6/2024

Thư viện ảnh

Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy. (Ảnh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy. (Ảnh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh

Thư viện ảnh khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất