Thứ Hai, 17/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Sáu, 4/11/2022 12:16'(GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về tình trạng giảm biên chế một cách cơ học

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Sáng 5/11, trả lời chất vấn của đại biểu Vương Thị Hương (ĐBQH tỉnh Hà Giang) về việc giảm 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước ở miền núi là khó khăn và đặc biệt là giáo dục và y tế thì lại càng khó khăn hơn? 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo Quyết định 40 của Bộ Chính trị, Quyết định 72 đã giao biên chế cho các địa phương đảm bảo thực hiện giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức, hiện nay chúng ta chấp hành cho cả giai đoạn 2022- 2026 theo quyết định của Bộ Chính trị. 

Tuy nhiên căn cứ vào đặc thù của từng vùng, miền cũng có những khó khăn cho việc thực hiện, nhất là đối với đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và y tế.

"Chúng tôi xin nhấn mạnh lại là nhiều địa phương đang bị nhầm lẫn giữa việc giảm biên chế viên chức với giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và đang có sự nhầm lẫn của một số các địa phương. Chúng ta không cắt bỏ số người đang làm việc ở hệ thống viên chức đi mà chúng ta giảm số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước", Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói. 

Đối với các địa phương như Hà Giang và miền núi có khó khăn trong việc giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nhất là đối với giáo dục và y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Bộ sẽ có báo cáo thêm đối với Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế để có điều chỉnh phù hợp với các địa phương này. Ví dụ như ở vùng đồng bằng có điều kiện thì chúng ta sẽ thúc đẩy tự chủ và xã hội hóa cao hơn sẽ gánh cho những địa phương ở vùng miền núi khó khăn hơn. Trước mắt là chấp hành quyết định của Bộ Chính trị, còn trong quá trình khó khăn, vướng mắc, Bộ sẽ cùng các địa phương rà soát, xem xét lại và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho phù hợp .

Trả lời ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (ĐBQH tỉnh Kiên Giang) về giải pháp gì để khắc phục tình trạng giảm biên chế một cách cơ học, để xây dựng một nền công cụ tinh gọn và chất lượng? Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, để khắc phục tình trạng giảm biên chế một cách cơ học và đảm bảo tinh gọn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thì cần tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp lại tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp cũng như đơn vị hành chính, đây là mục tiêu phải thực hiện.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong giai đoạn tới, theo Nghị quyết 595 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tới đây Ban cán sự Đảng, Chính phủ sẽ báo cáo với Bộ Chính trị về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2022 - 2030, xác định đến 2022 - 2025 sẽ phải tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Mục tiêu sẽ có khoảng 45 địa phương cấp huyện không đủ tiêu chí và khoảng 1035 đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo được 2 tiêu chí tới đây Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương. Theo đó, Bộ sẽ báo cáo với Quốc hội để Quốc hội có một Nghị quyết thay thế Nghị quyết 653 để thực hiện trong hai giai đoạn, giai đoạn từ nay đến năm 2025 và từ 2025 đến 2030.

Báo Tin tức

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất