Thứ Bảy, 25/5/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 15/4/2024 18:0'(GMT+7)

Chú trọng tạo bước đột phá về chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Năm 2023, công tác lập đề nghị xây dựng đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị định được các cơ quan, đơn vị trong tích cực triển khai, đạt kết quả tốt. Bộ đã hoàn thành trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua 2 dự án luật; thông qua lập đề nghị xây dựng các dự án luật đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; lập đề nghị xây dựng các dự án Luật báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 - 2025. Công tác rà soát, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng các quy định và xuất phát từ nhu cầu thực tế về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng; từ yêu cầu xây dựng, quản lý Quân đội. Các văn bản được soạn thảo, trình ban hành ngày càng có chất lượng, nội dung chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, các cơ quan, đơn vị chú trọng tạo bước đột phá về chất lượng đối với những văn bản xây dựng chính sách và đánh giá tác động của chính sách; chú trọng tính khả thi, khoa học, phù hợp của văn bản, nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng đồng bộ, thống nhất, dễ tiếp cận. Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung nhân lực có chất lượng để tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình soạn thảo văn bản Quy phạm pháp luật năm 2024; tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng, trình ban hành, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thi hành pháp luật bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, chất lượng, tiến độ. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo đề cao trách nhiệm trong suốt quá trình xây dựng văn bản, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, chất lượng và tính toán khoa học tiến độ trình các dự án, dự thảo do cơ quan mình chủ trì chuẩn bị. Cơ quan, đơn vị phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về nội dung tham gia đối với dự án, dự thảo văn bản thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của mình.

Hồng Pha (TTXVN)
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất