Thứ Sáu, 23/2/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 11/1/2024 14:38'(GMT+7)

Công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 35 tại Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại buổi làm việc, Thường trực Đoàn kiểm tra số 2 đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra nêu rõ: Từ ngày 26 - 31/10/2023, Đoàn kiểm tra số 2 đã kiểm tra, làm việc với 10 đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhìn chung, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, Bộ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ. 

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị cấp dưới việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật; chỉ đạo rà soát, phát hiện, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhất là về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản đã được các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ rõ, kiến nghị, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao…

Qua kiểm tra, Đoàn sẽ kiến nghị với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết các nội dung liên quan; chỉ ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước. 

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ đã đạt được trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt đã lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu với Chính phủ ban hành 2 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 chỉ thị và trực tiếp ban hành 58 văn bản trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản để tổ chức thực hiện hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và tăng cường công tác thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là chỉ đạo tham mưu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật còn sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu một cách toàn diện ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 sắp tới; góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả - Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch giải quyết các kiến nghị. Đề nghị Thường trực Đoàn kiểm tra số 2 tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các ý kiến tại buổi làm việc để hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ban Chỉ đạo, đồng gửi Ban cán sự đảng Bộ theo quy định. 

Đại tướng Tô Lâm chỉ rõ, hoạt động kiểm tra của Đoàn không phải là xem xét sai phạm mà là việc thực hiện chức năng của cơ quan Trung ương để đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, qua đó, phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra. Từ kết quả kiểm tra sẽ giúp Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng có cái nhìn tổng thể, toàn diện hơn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương và các cơ quan Trung ương, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trên một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở đó, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập, khoảng trống về cơ chế, chính sách, pháp luật, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất