Thứ Hai, 17/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 30/8/2021 9:27'(GMT+7)

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ sử dụng năng lượng mặt trời để giảm nguồn điện tự dùng

Đến nay, Công ty đã đưa vào vận hành hai hệ thống điện mặt trời.

Trong đó, hệ thống điện áp mái khu vực nhà hành chính, căng tin, được lắp đặt và đưa vào vận hành từ ngày 05/11/2020. Đây là hệ thống điện mặt trời bán lên lưới địa phương (không cung cấp cho tự dùng của nhà máy). Tổng công suất lắp đặt là 207,2kWp (DC) tương đương 162 kW (AC). Với sản lượng điện bình quân hàng tháng khoảng 23MWh/tháng. Tổng sản lượng điện phát được đến 10/08/2021 là 207 MWh.

Còn hệ thống điện mặt trời mặt đất Phú Mỹ 1 là hệ thống điện mặt trời cấp cho lưới tự dùng 400V của Nhà máy điện Phú Mỹ 1 được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 24/03/2021. Tổng công suất lắp đặt: 667,5  kWp (DC) tương đương 500 kW (AC).Tổng sản lượng điện phát đến 10/08/2021 là 413MWh, sản lượng điện bình quân hàng tháng khoảng 80,6MWh/tháng. Từ khi đưa hệ thống điện mặt trời Phú Mỹ 1 vào vận hành đã giúp giảm tỷ lệ điện tự dùng sử dụng từ lưới khoảng 9,79%/tháng, góp phần tiết kiệm khá lớn chi phí mua điện từ lưới của Công ty.

Nhận thức được nhiều lợi ích từ việc sử dụng điện năng lượng mặt trời và quan trọng nhất là góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường xanh, Công ty đang tiến hành các thủ tục để xây dựng và lắp đặt thêm 2 hệ thống điện mặt trời mặt đất cung cấp cho lưới tự dùng 6.6kV của Nhà máy điện Phú Mỹ 4 và Phú Mỹ 2.1.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hiện đang quản lý vận hành 4 nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), bao gồm 13 tổ máy phát điện với tổng công suất là 2.540MW.

QUỐC PHONG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất