Thứ Hai, 17/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 2/12/2022 10:44'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên và bí thư chi bộ các đảng bộ cơ sở trực thuộc

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại lễ khai giảng lớp học.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại lễ khai giảng lớp học.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp học.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, có vị trí, vai trò quan trọng. Trong những năm qua, đặc biệt là sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó nhiều nội dung mới rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng. Các văn bản lần này có tính hệ thống, thống nhất, căn cơ, giải quyết nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Thể hiện tầm nhìn có tính chiến lược lâu dài của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm để Đảng ta củng cố vai trò và sứ mệnh lịch sử mà nhân dân giao phó.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Khối đã thể chế hóa và ban hành nhiều quy định, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở và chi bộ c đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, luôn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở các kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phần lớn được đào tạo cơ bản, có trình độ cao về chuyên môn và lý luận chính trị, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Trong Đảng bộ Khối có khoảng 600 cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, trên 5.000 cán bộ cấp vụ và tương đương. Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong công tác Đảng, hầu hết các đồng chí tham gia cấp ủy đều kiêm nhiệm. Qua theo dõi và công tác kiểm tra, giám sát cho thấy, những kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng của một bộ phận bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở còn hạn chế. Đây cũng là những đánh giá của nhiều tổ chức đảng ở cơ sở.

Chính vì tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương nên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất coi trọng, tổ chức thường xuyên các lớp, các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp. Bởi lẽ, đội ngũ cấp ủy viên có vai trò rất quan trọng trong lãnh đạo, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là những người trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời, còn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên thông qua thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giáo dục, quản lý, phân công công tác cho đảng viên; làm tốt công tác tư tưởng, công tác vận động quần chúng, công tác phát triển đảng, công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày chuyên đề về công tác tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày chuyên đề về công tác tổ chức.

Tham gia lớp học lần này là các đồng chí cấp ủy viên, bí thư chi bộ, nhiều đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là vụ trưởng và tương đương ở các cơ quan Trung ương. Đây là đội ngũ vừa là cán bộ tham mưu chủ chốt, chiến lược trong cơ quan, đơn vị vừa là những người trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại đơn vị. Trong thời gian học tập 1 ngày, các đồng chí cấp ủy viên, bí thư chi bộ được cùng trao đổi với các báo cáo viên 5 chuyên đề trong công tác xây dựng Đảng, bao gồm: Công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tư tưởng, công tác dân vận và công tác văn phòng.

 Với mong muốn nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Khối, trong tháng 10 vừa qua, Đảng ủy Khối phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn tài liệu “Bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Cuốn tài liệu được xây dựng công phu, có tính chỉ dẫn cao và mang đặc thù của công tác đảng trong Đảng bộ Khối. Nhằm kịp thời bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên mới, phổ biến những nội dung cơ bản, quan trọng của cuốn tài liệu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho của các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất