Thứ Sáu, 19/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 15/7/2021 16:23'(GMT+7)

Gia Lai: Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác triển khai cuộc thi. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác triển khai cuộc thi. Ảnh: Q.T

PHÁT HUY VAI TRÒ CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang tin điện tử Ban Dân vận tỉnh ủy và Tờ thông tin dân vận hàng quý, Trang tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đặc san Tư tưởng - Văn hóa Gia Lai, thông tin sinh hoạt chi bộ, tài liệu sinh hoạt nhân dân duy trì các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình. 

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo duy trì thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, cách làm hiệu quả ở cơ sở trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW. 

 

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục, các ấn phẩm tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tuyên truyền về những điển hình tiêu biểu, gương “Người tốt, việc tốt”. Báo Gia Lai đã có hơn 500 tin, bài tuyên truyền trong chuyên mục “Học tập và làm theo gương Bác”; lồng ghép trong chuyên mục “Dân vận khéo”, “Chuyện thường ngày”, “Gương người tốt - việc tốt”. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất và phát sóng trên 400 tin, bài, phóng sự, gương tốt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng các chuyên mục, như: “Đảng trong cuộc sống”, “Đại đoàn kết”, “Thi đua yêu nước”.

ĐƯA NỘI DUNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 

Việc đưa nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy trong Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện và hệ thống các trường phổ thông thuộc ngành giáo dục và đào tạo, được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động thực hiện. Đối với Trường Chính trị tỉnh đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác vào các bài giảng để tuyên truyền, quán triệt trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức nhiều hội thảo khoa học với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng như: Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Hội thảo kỷ niệm  70 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức” nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị trong đó lồng ghép nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW...Qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của đơn vị. 

Các trường phổ thông thuộc ngành giáo dục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi học tập và làm theo Bác, phối hợp với các đoàn thể và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh triển khai nhiều mô hình, cách làm cụ thể, như: “Viết sổ tay nhật ký làm theo lời Bác”; “Xây dựng tủ sách thanh niên học tập, làm theo lời Bác”; tổ chức các cuộc thi kể chuyện, cuộc thi viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sinh hoạt kể chuyện Bác Hồ vào thứ 2 đầu tuần tại các trường học và đoàn trường; tổ chức các cuộc hành trình về nguồn, căn cứ địa cách mạng… nhiều hoạt động bổ ích nâng cao đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trên địa bàn học tập và làm theo.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong trường học và ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Một số cấp ủy đã có những giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạọ bằng những việc làm cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, quan tâm công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Chỉ đạo bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, tài liệu Sơ cấp lý luận chính trị rút gọn, tích hợp nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng đảng, đảng viên mới; nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lồng ghép với lịch sử đảng bộ tỉnh, lịch sử truyền thống và bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh để triển khai thực hiện trong các trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong toàn tỉnh. 

NHIỀU CUỘC THI CÓ SỨC LAN TỎA RỘNG RÃI

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các cuộc thi, hội thi tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh bằng hình thức trực tuyến… Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và phấn đấu học tập, làm theo Bác, góp phần đẩy lùi tình trạng xuống cấp ở một số mặt đạo đức xã hội.

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (thi viết và thi trắc nghiệm), kết quả có 43.392 bài thi trắc nghiệm và 9.195 bài thi viết. Năm 2018, tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 2019, tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (hình thức thi trắc nghiệm), kết quả có hơn 45.000 bài dự thi tham gia. Năm 2020, chỉ đạo tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” (thi trắc nghiệm; tổng kết và trao giải Cuộc thi trong tháng 10 năm 2020).

 

Các đảng bộ cấp huyện tổ chức các hội thi về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Thông qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương các nhân tố tích cực, cách làm hay, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, sâu sát với đời sống xã hội. 

VĂN NGHỆ SỸ TÍCH CỰC THAM GIA GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC QUẢNG BÁ TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

Hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ năm 2015 đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức phát động đội ngũ văn nghệ sỹ, phóng viên, nhà báo, cán bộ, đảng viên trong tỉnh tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành sơ khảo để xét chọn tác phẩm và giới thiệu một số tập thể, cá nhân để gửi Ban Tuyên giáo Trung ương xét trao giải và khen thưởng theo quy định. 

*

Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập, làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp tạo sức lan tỏa sâu rộng; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, thiếu thực chất./.

 

An Khê

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất