Thứ Sáu, 19/4/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Sáu, 15/3/2024 14:39'(GMT+7)

Góp ý báo cáo công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng Khối cơ quan Trung ương

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà phát biểu.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà phát biểu.

Chủ trì và phát biểu tại Tọa đàm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà cho biết, ngay sau khi nhận được yêu cầu của Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIV của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng 2011 - 2025 để triển khai thực hiện trong Đảng bộ Khối. Tọa đàm là dịp trao đổi, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp chất lượng vào báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng.

Theo đó, Đảng ủy Khối đã lập các tổ công tác tiến hành khảo sát, đánh giá việc triển khai, tổ chức tổng kết tại các đảng ủy trực thuộc; xây dựng dự thảo báo cáo, các giải pháp và đề xuất kiến nghị để triển khai thực hiện. Với việc hoàn thiện dự thảo 2 báo cáo, tổ biên tập đã tổng hợp nội dung và phương án đề xuất, bổ sung, sửa đổi các nội dung liên quan đến mô hình tổ chức đảng đặc thù như Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ, tập trung vào một số vấn đề lớn như: xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các đại biểu còn góp ý về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tháo gỡ khó khăn trong công tác dân vận…

Các đại biểu thống nhất, trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối đã bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương công tác của Trung ương nghiêm túc, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới; tăng cường công tác nắm, định hướng, xử lý tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo, từng bước chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến...

Chú thích ảnh
Quang cảnh Tọa đàm.

Thực hiện điều lệ Đảng (2011 - 2025), Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng, quy định, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Với việc triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng, phương thức lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới; dân chủ trong hoạt động của cấp ủy và tổ chức Đảng được mở rộng, mối quan hệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường.

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành để triển khai thực hiện phù hợp, đồng bộ trong thực tiễn; chủ động đề ra giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy tiếp tục được nâng cao, thiết thực và hiệu quả hơn. Công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên được chú trọng... Mô hình tổ chức Đảng ở các Đảng bộ trực thuộc từng bước sắp xếp, kiện toàn phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao...

Tin, ảnh: Diệp Trương (TTXVN)
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất