Chủ Nhật, 21/4/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Tư, 6/3/2024 15:33'(GMT+7)

Góp ý kiến dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: hanamtv.vn

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: hanamtv.vn

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; các thành viên của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV cùng các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, Báo cáo tổng kết 5 năm về công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc. Việc đánh giá đúng những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải xem xét, đánh giá bao quát, toàn diện, khách quan, phản ánh được đúng thực tiễn công tác xây dựng Đảng từ Trung ương xuống cơ sở; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, nội dung dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng có phạm vi rất rộng, nhiều vấn đề đặt ra. Do vậy, các đại biểu cần tập trung thảo luận về bố cục, nội dung từng phần của Đề cương. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các địa phương trong cả nước, Tiểu ban Điều lệ Đảng sẽ hoàn thiện đề cương và xin ý kiến của Trung ương.

Dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2021 - 2025 đã bám sát 10 nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chủ trương của Đảng đề ra. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo Đề cương Báo cáo gồm 3 phần: Dự báo bối cảnh, tình hình các yếu tố tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới; phương hướng; nhiệm vụ, giải pháp, trong đó dự kiến 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng.

Xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhóm giải pháp đột phá do Đại hội XIII của Đảng đề ra vẫn còn nguyên giá trị, để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, trong 5 năm tới, Tiểu ban Điều lệ Đảng đề xuất cùng với việc thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII, tại Đại hội XIV tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá mới.

Thanh Tuấn (TTXVN)
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất