Thứ Ba, 23/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 19/5/2022 21:19'(GMT+7)

Hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với 68 điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến về dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy định 105-QĐ/TW (gọi tắt là Quy định 105) và dự thảo Quy định mới của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử.

Phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, đây là công tác đối với con người nên rất hệ trọng và nhạy cảm. Xây dựng Đảng là xây dựng con người nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Với ý nghĩa tầm quan trọng như vậy, thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương hoàn thành sơ kết việc thực hiện Quy định 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đồng chí Mai Văn Chính nêu lên một số nội dung cần tập trung thảo luận liên quan đến bố cục dự thảo Quy định, phần quy định chung, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình nhân sự và vấn đề phân cấp quản lý cán bộ.

Qua thảo luận. các đại biểu thống nhất cao với các nội dung của báo cáo sơ kết; nhấn mạnh, thời gian qua, việc thực hiện Quy định 105 đã giúp quy trình công tác cán bộ diễn ra công khai, minh bạch; các địa phương, cấp ủy chủ động trong công tác cán bộ. Các đại biểu đánh giá dự thảo Quy định mới được Ban Tổ chức Trung ương xây dựng dựa trên việc tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các tỉnh, thành ủy và có bước cải tiến lớn về cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện quy trình của công tác cán bộ, phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành của Đảng. Các đại biểu cũng đề xuất kiến nghị, góp nhiều ý kiến để hoàn thiện dự thảo Quy định mới về về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đối với công tác cán bộ và quản lý cán bộ nói chung, tới thời điểm này, về cơ bản, toàn bộ hệ thống văn bản liên quan đến công tác cán bộ cấp do Bộ Chính trị ban hành đã đầy đủ, rõ ràng, cụ thể trong tổ chức thực hiện từ công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ, tiêu chuẩn, đối tượng phân cấp đào tạo lý luận chính trị, quy định về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, quy định về miễn nhiệm, từ chức, quy định về kiểm tra, giám sát cán bộ, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ… Nhiều văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới từ cuối nhiệm kỳ Đại hội XII sang nhiệm kỳ Đại hội XIII. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ.

Đối với các dự thảo quy định mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Ban Tổ chức Trung ương đang xây dựng dựa trên quá trình triển khai thực hiện Quy định 105 để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện.

Dự thảo Quy định mới có 6 chương, 34 điều và 3 phụ lục. Trong đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tới Điều 4 về nguyên tắc tổ chức thực hiện của quy định mới với hai điểm là Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương đều chung mục tiêu làm sao quy định sẽ giúp chọn lựa được cán bộ đủ năng lực, có đạo đức, đúng với vị trí chức danh được bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử, chống được chạy chức, chạy quyền, lạm dụng, tùy tiện trong công tác cán bộ...

TTXVN

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất