Thứ Hai, 24/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 25/7/2023 14:56'(GMT+7)

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TA)

Tham dư hội nghị có GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Các đồng chí lãnh đạo và Ủy viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thư ký và Văn phòng Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương hoạt động trong bối cảnh chuẩn bị chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ. Hội đồng đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu cho lãnh đạo trình Bộ Chính trị quyết định chức danh Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời chuẩn bị các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021, thành lập Hội đồng nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ. Tích cực triển khai thực hiện các đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2022 – 2024 và định hướng các nội dung nghiên cứu thuộc Chương trình trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2024 – 2026. Công tác quản lý đề tài, đề án được thực hiện liên tuc, có hiệu quả, Hội đồng xác định và thống nhất định hướng, nghiên cứu năm 2024 tập trung vào việc giải quyết những vấn đề lý luận – thực tiễn cơ bản, góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thực tiễn, giải quyết những vấn đề lý luận – thực tiễn trong bối cảnh mới; Hội đồng đã tổ chức xét duyệt thông qua 17 thuyết minh đề tài, đề án năm 2023 và ký hợp đồng nghiên cứu với các chủ nhiệm đề tài, đề án; Tổ chức nghiệm thu 12 đề tài, đề án đủ điều kiện thuộc các hội đồng khoa học cơ sở; Tổ chức kiểm tra tiến độ giữa kỳ đối với 14 đề tài, đề án năm 2021, 2022; Tích cực đôn đốc nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đề tài, đề án đến hạn và quá hạn. Tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tế, tập huấn nghiệp vụ; Các hoạt động thông tin khoa học, xuất bản sách tiếp tục được duy trì, đảm bảo chất lượng; Xuất bản và phát hành cuốn Báo cáo khoa học thường niên năm 2022 của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Hoàn thiện bản thảo cuốn sách về “Một số vấn đề lý luận thực tiễn mới cần được nhận thức đúng, giải quyết hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” từ kết quả nghiêm cứu Nhiệm vụ 8 thuộc Đề án nghiên cứu trọng điểm cấp liên Ban giai đoạn 2019 – 2021: Một số vấn đề lý luận – thực tiễn góp phần chuẩn bị triển khai văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Công tác tổ chức, hành chính, tài chính, tổng hợp được bảo đảm thông suốt, hiệu quả; Công tác phối hợp với các hội đồng khoa học cơ sở và cơ quan chức năng được tăng cường, hiệu quả. Định hướng, chủ trương hoạt động của Hội đồng được thực hiện nhất quán, thường xuyên, liên tục, không để gián đoạn trong bối cảnh tình hình Hội đồng chuẩn bị chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ.

Trong 6 tháng cuối năm, hoạt động của cơ quan Hội đồng sẽ tập trung bám sát kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu năm; bám sát ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thường trực Hội đồng; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TA)

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận cũng đã tập trung phân tích, đánh giá và đề xuất nhiều giải pháp liên quan hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh yêu cầu, trọng tâm hoạt động của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức quản lý đề tài, đề án đảm bảo đúng tiến độ được giao. Tập trung thực hiện 7 đề tài trọng điểm thuộc Chương trình trọng điểm cấp liên Ban giai đoạn 2022 – 2024 “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới” đảm bảo đúng tiến độ; Chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai các đề tài trọng điểm thuộc Chương trình trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2024 – 2026 “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn góp phần chuẩn bị và triển khai văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. Tập trung tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học chuyên dề đúng thời gian, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Tăng cường phối hợp hoạt động với các Hội đồng khoa học cơ sở, cơ quan chức năng; đổi mới xây dựng các đề tài, đề án thiết thực, hiệu quả, đi vào cuộc sống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao vị thế của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Xây dựng đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường nghiên cứu khoa học lý luận chính trị phục vụ công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy đáp ứng yêu cầu tình hình mới./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

 

 


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất