Thứ Ba, 28/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 10/5/2024 12:6'(GMT+7)

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Các đai biểu tham dự Hội nghị.

Các đai biểu tham dự Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

 

Các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị.

Các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị.

 

d

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết

 

Đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết.

 

Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại  Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Điểm cầu tại Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Điểm cầu tại Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Điểm cầu tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Điểm cầu tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

 

Điểm cầu tại Ban Tuyên giáo Trung ương.

Điểm cầu tại Ban Tuyên giáo Trung ương.

Điểm cầu tại tỉnh Thanh Hóa.

Điểm cầu tại tỉnh Thanh Hóa.

Điểm cầu tại tỉnh Bình Thuận.

Điểm cầu tại tỉnh Bình Thuận.

Điểm cầu tại tỉnh Cao Bằng.

Điểm cầu tại tỉnh Cao Bằng.

Điểm cầu tại cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Điểm cầu tại cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam.

Điểm cầu tại cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Điểm cầu tại cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

 

Điểm cầu tại Hội đồng  Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Điểm cầu tại Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

 

Thu Hằng

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Mới nhất

Liên kết website