Thứ Năm, 25/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Sáu, 9/6/2023 15:23'(GMT+7)

Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV

Quang cảnh Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ (2023-2027).

Quang cảnh Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ (2023-2027).

Theo kế hoạch, Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ (2023-2027) được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động của Hội trong 5 năm qua, đề ra những nhiệm vụ hoạt động trong 5 năm tới.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng sẽ bầu ra Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027). Dự kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV của VVA sẽ được Ban tổ chức trình Đại hội quyết định là 20 người. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 so với tổng số Ủy viên Ban Chấp hành và số lượng Ban Kiểm tra gồm 04 người.

Theo đánh giá của Hội TĐG Việt Nam, nhiệm kỳ IV (2023-2027) Hội tiếp tục tổ chức hoạt động theo quy định của Điều lệ Hội và các quy định của Luật Giá trong bối cảnh có những thuận lợi là: Môi trường pháp lý về thẩm định giá sẽ được tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh tạo thuận lợi cho hoạt động TĐG như: Một số luật sẽ được sửa đổi, bổ sung như: Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Giá;  sửa đổi, bổ sung các Tiêu chuẩn TĐG … Quản lý Nhà nước về TĐG sẽ có hiệu lực, hiệu quả hơn trước trên cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng TĐG, giúp cho hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG tốt hơn, hạn chế rủi ro…

Về hoạt động của VVA trong nhiệm kỳ III (2018-2022) được đánh giá đã đạt được những thành công vượt trội trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, trong nhiệm kỳ III hành lang pháp lý của hoạt động thẩm định giá (TĐG) đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành khá đầy đủ, từ đó đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho hoạt động TĐG và hoạt động của Hội đạt được hiệu quả cao.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Hội Thẩm định giá Việt Nam tiếp tục kiên trì xây dựng và phát triển, nâng cao hơn nữa uy tín, để thực sự trở thành khối liên kết ngành nghề hữu ích với xã hội và trở thành “cánh tay nối dài” của Bộ Tài chính trong quản lý hoạt động thẩm định giá, là “cầu nối” giữa các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại.

Dưới góc độ Ban Chấp hành VVA, đồng chí Nguyễn Tiến Thoả - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận định, trong nhiệm kỳ III vừa qua, VVA đã nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ của Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành, địa phương, khách hàng. Sự phối kết hợp giữa Hội và cơ quan quản lý Nhà nước về TĐG ngày càng chặt chẽ và hiệu quả trên các lĩnh vực…

Đồng chí Nguyễn Tiến Thoả đánh giá, trong 5 năm qua, VVA đã tiếp tục phát huy được vai trò của mình thực hiện tốt Điều lệ Hội, hỗ trợ tích cực, có hiệu quả cho các doanh nghiệp TĐG hội viên giúp vị thế của nghề TĐG ngày càng được khẳng định, niềm tin khách hàng với các công ty hội viên tiếp tục được tăng cường.

Đối với hoạt động thực tế của các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên, theo ông Nguễn Tiến Thỏa, trong quá trình hành nghề những năm qua, đại đa số các thẩm định viên, các doanh nghiệp TĐG đều tuân thủ đúng những quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, vì vậy được khách hàng tín nhiệm, xây dựng được thương hiệu trên thị trường, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững. Kết quả chấm điểm chất lượng TĐG sau kiểm tra đối với các doanh nghiệp TĐG của Bộ Tài chính hàng năm đã chứng minh điều đó.

“Kết quả chấm điểm xếp hạng doanh nghiệp TĐG từ 1/1/2018 đến 31/3/2020 của Bộ Tài chính công bố đối với 193 công ty thì có 184 công ty đạt từ 50/100 điểm trở lên (chiếm 95,34%), trong đó số công ty có điểm chấm từ 60 đến 80 điểm đạt 72%”, đồng chí Nguyễn Tiến Thoả - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho biết.

Về phương hướng hoạt động của VVA trong nhiệm kỳ IV (2023-2027), ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch VVA cho biết trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục bám sát điều lệ của Hội để tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thẩm định giá. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ III, Hội tiếp tục kiên trì phấn đấu để trở thành cánh tay nối dài của Bộ Tài chính, của cơ quan quản lý Nhà nước về thẩm định giá, đồng thời phấn đấu giữ vững cầu nối giữa hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá, hội viên hội thẩm định giá với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại./.

Văn Hưng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất