Thứ Sáu, 19/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Ba, 16/8/2022 14:48'(GMT+7)

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Sáng ngày 16/8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới” theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chủ trì và tham gia điều hành hội thảo gồm các đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Bộ Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân…

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Dự hội thảo tại 63 điểm cầu của Công an địa phương có trên 6.000 đại biểu, khách mời đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội, các ban, ngành đoàn thể tại các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đã từng bước đổi mới tư duy, nhận thức và chỉ đạo thực tiễn, phát triển và hoàn thiện tư duy, lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, phù hợp với thực tiễn khách quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, trong thời gian tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến nhanh, tiềm ẩn nhiều phức tạp, bất ổn và tác động sâu sắc đến môi trường an ninh ở thế giới và an ninh quốc gia. Tình hình trong nước có những bước cơ bản thuận lợi nhưng cũng có nhiều nguy cơ, đặc biệt là tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là nguy cơ hết sức nguy hại, có thể ảnh hưởng đến “thế trận lòng dân”, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng.

Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Từ phân tích nêu trên, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, cần thống nhất nhận thức bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp chính là phương thức quan trọng hàng đầu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới. Cùng với đó, cần tiến hành thường xuyên, liên tục công tác giáo dục nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, từng địa phương, từng cơ quan đơn vị trên cả nước, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người và vùng biên giới. Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó thống nhất Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý đối với quốc phòng, an ninh và nòng cốt là lực lượng vũ trang trong bảo vệ an ninh quốc gia. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng trong xây dựng, hoạch định đường lối, chiến lược quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên nghiên cứu bổ sung, đổi mới, hoàn thiện phương thức, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; chủ động nắm bắt, nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực và trong nước để không bị động, bất ngờ…

Tại Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã phân tích, làm rõ các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia; nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và khẳng định vị trí, tầm quan trọng phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia.

Kết quả Hội thảo là cơ sở để kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần chủ động bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước./.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo.

GS.TS Phùng Hữu Phú, Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tham luận tại Hội thảo.

GS.TS Phùng Hữu Phú, Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất