Thứ Hai, 15/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 17/6/2024 11:30'(GMT+7)

Khai thác sử dụng dữ liệu đất đai do Trung ương quản lý

(Ảnh minh họa: TTXVN)

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo đó, đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Cụ thể 455/705 đơn vị hành chính cấp huyện đã hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính với hơn 46 triệu thửa đất đưa vào vận hành phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp. 705/705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai (từ kỳ kiểm kê 2019) và đưa vào vận hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 325/705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 300/705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất. 48/63 tỉnh, thành phố đã kết nối, liên thông giữa cơ quan Đăng ký đất đai với cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân. 63/63 tỉnh, thành phố kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia về thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Việc kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến thời điểm hiện tại đã kết nối 63/63 tỉnh, thành phố với dữ liệu của 461/705 đơn vị cấp huyện, 6.198/10.599 đơn vị cấp xã. 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với thủ tục “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)”.

60/63 tỉnh, thành phố đã triển khai cung cấp dịch vụ công thiết yếu của hộ gia đình, cá nhân đối với thủ tục “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính” theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai đã phối hợp với Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường thực hiện Dự án “Làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, bổ sung thông tin về nhà ở, địa chỉ thửa đất, cơ sở y tế; kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp thuộc nhiệm vụ của Đề án 06/CP” của Chính phủ. Kết quả đến nay đã hoàn thành điều tra, thu thập thông tin tại 100% các đơn vị hành chính được lựa chọn làm điểm của thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam; tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, xây dựng cơ sở dữ liệu liên kết thông tin với dữ liệu không gian thửa đất từ phiếu thu thập thông tin.../.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất