Thứ Năm, 25/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 20/3/2024 10:7'(GMT+7)

Khảo sát việc triển khai, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Thu Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Thu Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Gia Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Gia Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

 

Đồng chí Phạm Thu Hương, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Thu Hương, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: THU HẰNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Mới nhất

Liên kết website