Chủ Nhật, 14/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 3/12/2020 10:0'(GMT+7)

Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân cán bộ tuyên giáo thủ đô. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân cán bộ tuyên giáo thủ đô. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

HÀ NỘI

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó chú trọng tính kế hoạch, rõ người, rõ việc: Hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch công tác năm của các phòng chuyên môn ngay trong quý I/2020; đôn đốc, nhắc nhở công việc theo kế hoạch; yêu cầu cán bộ theo dõi địa bàn định kỳ và đột xuất có báo cáo về tình hình đơn vị được cử phụ trách; xây dựng kế hoạch hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát ngay từ đầu năm theo tinh thần đổi mới, tránh chồng chéo, đảm bảo thiết thực, hiệu quả... Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ công chức hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng. 

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo thành phố sau đại hội đảng các cấp: hệ thống tuyên giáo thành phố có 5 đồng chí nguyên Trưởng ban Tuyên giáo nhận nhiệm vụ mới (Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Thanh Oai, Đảng bộ khối cơ quan Thành phố), 5 đồng chí nguyên Trưởng ban Tuyên giáo nghỉ hưu (Thạch Thất, Sơn Tây, Thanh Xuân, Quốc Oai, Thanh Trì) và đã kịp thời tham mưu cấp ủy kiện toàn ngay 10 đồng chí Trưởng ban mới. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy: thực hiện việc sáp nhập Văn phòng và phòng Tuyên truyền thành phòng Tuyên truyền - Tổng hợp; kiện toàn các chức danh Trưởng, Phó phòng Tuyên truyền - Tổng hợp, Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; tiếp nhận 3 công chức chuyển công tác từ các đơn vị về nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy... Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ công chức hàng tuần, tháng, quý. Tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ tuyên giáo thành phố bằng nhiều hình thức thiết thực: Trực tiếp tổ chức tập huấn, cử cán bộ tham gia đầy đủ các khóa tập huấn của Trung ương về công tác tuyên giáo.  

HÀ GIANG

Thực hiện Đề án số 36-ĐA/TU, ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp tỉnh Hà Giang trong tình hình mới; Kế hoạch số 505-KH/TU, ngày 07/11/2019 về tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo các cấp theo Đề án số 36-ĐA/TU, ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp tỉnh Hà Giang trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo; bố trí sắp xếp cán bộ, công chức của ngành tuyên giáo cơ bản phù hợp năng lực, sở trường; đội ngũ cán bộ, công chức đều đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức sử dụng tốt công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc chuyên môn.

Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đổi mới chế độ công vụ, công chức đảm bảo bộ máy tinh gọn, phù hợp, có tính ổn định, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Hà Giang triển khai tập huấn công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2020 cho các huyện vùng cao phía Bắc

Hà Giang triển khai tập huấn công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2020 cho các huyện vùng cao phía Bắc

 

Đồng thời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 227-KH/BTGTU, ngày 18/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Thường trực huyện ủy Yên Minh, Thường trực Thành ủy thành phố Hà Giang, Thường trực huyện ủy Xín Mần tổ chức 5 hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo với trên 420 đại biểu tham dự, trong đó: 2 hội nghị cấp tỉnh có trên 130 đại biểu tham dự; 3 hội nghị cấp cơ sở với trên 400 đại biểu tham dự.

HÀ NAM

Ngay từ đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thực hiện việc sáp nhập các phòng chuyên môn và điều động, luân chuyển cán bộ giữa các phòng. Hiện nay, Ban có 4 phòng chuyên môn bao gồm: Phòng Tuyên truyền – Báo chí - Xuất bản; phòng Khoa giáo – Tổng hợp; phòng Lý luận chính trị - Lịch sử; phòng Văn hóa – Văn nghệ với 20 cán bộ công chức, 2 hợp đồng 68 và 2 đồng chí lái xe được biệt phái từ Văn phòng Tỉnh ủy. Về trình độ chuyên môn: 7 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 17 đồng chí có trình độ Đại học, 14 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị; trung cấp lý luận chính trị có 1 đồng chí.

Hội nghị giao ban khối tư tưởng- văn hóa quý III; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020

Hội nghị giao ban khối tư tưởng- văn hóa quý III; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị,... để nâng cao trình độ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

HẬU GIANG

Hoàn thành xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, thực hiện từ ngày 02/5/2019 (bộ máy gồm: Trưởng ban, 3 Phó Trưởng ban; 4 phòng thuộc Ban: Phòng Lý luận Chính trị & Lịch sử Đảng, Phòng Thông tin - Tuyên truyền, Phòng Khoa giáo, Phòng Tổng hợp - Hành chính), ban hành Quyết định Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang; xây dựng danh mục vị trí việc làm của ngành Tuyên giáo tỉnh đối với cá nhân đã trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.

 

Đối với các huyện, thị, thành có 8/8 đơn vị đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời làm Giám đốc Trung tâm Chính trị; có 75/75 xã, phường, thị trấn thành lập được bộ máy (Tuyên - Vận) do đồng chí Bí thư, hoặc Phó Bí thư làm Trưởng ban.

LÂM ĐỒNG

Đến nay 18/18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã phân công, sắp xếp tổ chức bộ máy phục vụ công tác tuyên giáo của Đảng (12/12 huyện, thành ủy đã phân công; đổng chí Trưởng ban đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị và tổ chức biên chế từ 3-6 đồng chí; 2 đảng ủy khối sáp nhập công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận thành 1 ban).

Trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng cho các cá nhân có thành tích cống hiến trong công tác tuyên giáo của Đảng

Trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng cho các cá nhân có thành tích cống hiến trong công tác tuyên giáo của Đảng

Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Sau hơn 2 năm thực hiện mô hình chuyên viên tham mưu trực tiếp (không thành lập Phòng chuyên môn, không bổ nhiệm trưởng, phó phòng) với nhiều ưu điểm và thuận lợi. Tuy nhiên, để thực hiện theo đúng Quy định 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xây dựng Đề án thành lập các Phòng chuyên môn (bao gồm 3 phòng: Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng: Phòng Tổng hợp - Tuyên tuyền và Phòng Khoa giáo), dự kiến đầu năm 2021 sẽ bắt đầu thực hiện.


NGHỆ AN:

Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ đó đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày càng có chất lượng, được cấp ủy các cấp quan tâm, tạo điều kiện phát triển; cán bộ nhiều ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở nhiều vị trí công tác đã phát huy được năng lực, sở trường.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trên nhiều lĩnh vực, năm nay sau đại hội đảng bộ cấp huyện sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; điều tra dư luận xã hội… cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn.Nội dung tập huấn, bồi dưỡng thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng xử lý tình huống, qua đó giúp cán bộ tuyên giáo có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu.

Hội thảo góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Nghệ An (1930-2020)”. Ảnh: Thanh Lê

Hội thảo góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Nghệ An (1930-2020)”. Ảnh: Thanh Lê

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cán bộ một số ban tuyên giáo (Tân Kỳ, Mặt trận Tổ quốc tỉnh) đã tổ chức thí điểm hoạt động sát hạch cán bộ, công chức của ngành, kết quả đều đạt chất lượng tốt. Ban tuyên giáo các cấp thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, BCĐ35, lựa chọn những đồng chí thực sự có năng lực, phẩm chất, có kinh nghiệm, kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu ngày càng cao này.

CẦN THƠ

Năm 2020 diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo sau Đại hội cơ bản vẫn giữ ổn định, không thay đổi nhiều. Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục chủ động trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên quan tâm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ. Phối hợp tổ chức cho cán bộ ban tuyên giáo các cấp tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2020 do Học viện Chính trị khu vực II tổ chức, có 11 đồng chí là Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo quận, huyện và đảng ủy trực thuộc Thành ủy tham gia; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp giảng dạy lý luận chính trị năm 2020 cho 53 học viên là cán bộ thuộc ngành Tuyên giáo thành phố và các giảng viên thuộc Trung tâm Chính trị các quận, huyện.

Hội nghị ký kết thi đua công tác Tuyên giáo năm 2020. Ảnh: Cần Phong

Hội nghị ký kết thi đua công tác Tuyên giáo năm 2020. Ảnh: Cần Phong

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngành Tuyên giáo thành phố đã tham mưu hoàn thành việc triển khai thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện. Đến nay, các đơn vị đã hoạt động ổn định, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình công tác đã đề ra.

Tuyên giáo cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Tuyên giáo hợp ghép; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực.

TÂY NINH

Thực hiện Quy định số 15-QĐi/TU, ngày 01/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được phân bổ 23 biên chế với 4 phòng chuyên môn trực thuộc (Phòng Tổng hợp - Thông tin công tác tuyên giá, Phòng Tuyên truyền -  Báo chí - Xuất bản, Phòng Khoa giáo - Văn hóa văn nghệ, Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng).

Toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” điểm cầu Tây Ninh

Toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”  tại điểm cầu Tây Ninh


Đối với cấp huyện, hiện nay 9/9 ban tuyên giáo huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ thực hiện Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm chính trị huyện, thị, thành uỷ; có 06/9 huyện, thị, thành uỷ thực hiện đề án sáp nhập trung tâm chính trị vào ban tuyên giáo huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ (còn 3 địa phương không thực hiện sáp nhập).

 

Lập Thạch

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất