Thứ Bảy, 20/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 8/9/2022 20:20'(GMT+7)

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm sự vững chắc của Đảng và chế độ. Mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng có yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau nhưng phải đáp ứng mục tiêu bảo vệ: Nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng; sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; bảo vệ cán bộ, đảng viên; bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

Do đó, suốt 60 năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng luôn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả công tác của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan và các đồng chí đạt được trong thời gian vừa qua.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trước những khó khăn, thách thức hiện nay, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, mà thường trực là Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bên cạnh đó, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu nắm chắc tình hình, kiên quyết phòng, chống các biểu hiện bè phái, “lợi ích nhóm” và các hành vi kích động, gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quản lý tốt hoạt động báo chí, truyền thông, mạng xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh mạng…

Cùng với đó, kịp thời phát hiện, thẩm tra, xác minh những vấn đề chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra và kết luận rõ về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là khi bố trí, đề bạt cán bộ. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chức năng; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong tập hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và cán bộ, đảng viên.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Thăng An, Cục Trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, cán bộ, công chức Ngành Bảo vệ chính trị nội bộ sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao năng lực, đạo đức cách mạng để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Theo đó, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ gắn liền với sự ra đời, hoạt động của Đảng, là một sứ mệnh tất yếu. Kể từ khi Đảng thành lập, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã minh chứng vai trò trong việc làm trong sạch nội bộ Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng tiến tới giành chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cơ quan lãnh đạo, bảo vệ chính quyền nhân dân cho đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và bí mật Nhà nước, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn khác nhau.

Ngày 12/9/1962 đã trở thành mốc lịch sử của Ngành Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, đánh dấu sự ra đời cơ quan chuyên trách bảo vệ Đảng, tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Từ đây, nhiều chỉ thị, nghị quyết, thông tri... quan trọng đã được Trung ương ban hành kịp thời, tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nâng cao ý thức của nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng; nhiều nội dung trong các văn bản thời kỳ đó đến nay vẫn giữ nguyên giá trị.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động Hạng Ba tặng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Bảo vệ chính trị nội bộ đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và làm nhiệm vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ từ năm 2020 đến nay, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất