Thứ Bảy, 15/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Năm, 17/9/2020 15:31'(GMT+7)

Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác bảo hiểm y tế

Lạng Sơn: Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021

Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh Lạng Sơn có 472 trường phổ thông và dạy nghề, với 144.170 học sinh, sinh viên, trong đó, có trên 42.000 em thuộc diện tham gia BHYT theo nhà trường, còn lại là học sinh đã được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác.

Để vận động hơn 42.000 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, con số tuy không lớn, nhưng đối với một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, ngân sách còn hạn hẹp; nhận thức về chính sách BHYT của người dân chưa cao, không đồng đều; công tác y tế trường học còn có một số khó khăn nhất định, hầu hết nhân viên y tế trường học chưa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nên chưa đủ điều kiện trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, do đó, để thực hiện tốt công tác BHYT HSSV là một khó khăn không nhỏ.  

Trong quá trình thực hiện có những giải pháp đã mang lại hiệu quả cao như: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện giao cho các phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trực thuộc, phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT; chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo tìm giải pháp huy động sự hỗ trợ của cộng đồng để đóng BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đưa kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào đánh giá chất lượng công chức, viên chức hằng năm.

BHXH tỉnh cũng tăng cường, tập trung chỉ đạo BHXH các huyện nâng cao công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện trong việc chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác thu và cấp thẻ BHYT; trích chuyển đầy đủ kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học; chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thực hiện tốt công tác tuyên truyền về BHYT cho phụ huynh và học sinh; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân; hướng dẫn các trường học phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe bản đầu cho học sinh…

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và có sự thống nhất cao trong công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, năm học 2019 - 2020, công tác BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tổng số học sinh có thẻ BHYT đạt 144.110/144.170 em, bằng 99,96%, tăng 1,7% so với năm học trước; trong đó học sinh tham gia BHYT theo trường học đạt 42.036/42.096 em, bằng 99,86%, tăng 5,97% so với năm học trước, nổi bật là các huyện, thành phố có số học sinh, sinh viên có đối tượng tham gia theo nhà trường nhiều, nhưng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, như: Thành phố Lạng Sơn có 17.430/17.430 em tham gia; huyện Hữu Lũng có 6.791/6.791 em tham gia; huyện Cao Lộc 4.246/4.246 em tham gia; huyện Lộc Bình có 3.416/3.416 em tham gia. Đến hết năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh chỉ còn 60 em chưa tham gia BHYT, bằng 0,14% số học sinh thuộc diện tham gia theo trường học, bằng 25% so với số học sinh chưa tham gia của năm học trước.

Phú Yên: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT

Kết thúc năm học 2019-2020, toàn tỉnh Phú Yên có 167.787 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,77%; 8/9 đơn vị hành chính có tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV đạt 100%, chỉ duy nhất thành phố Tuy Hòa mới đạt 98,9% do tỷ lệ sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia chưa cao.

Để đạt được mục tiêu từng bước phấn đấu đạt 100% HSSV trong toàn tỉnh tham gia BHYT, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phan Ngọc Luận nhấn mạnh, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tham mưu chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khải thực hiện tốt chính sách BHYT HSSV trên địa bàn. Tích cực đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, phương thức tuyên truyền, trong đó chú trọng phối hợp các trường tổ chức các buổi đối thoại, tuyên truyền giải thích rõ cho sinh viên và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHYT để chăm sóc sức khỏe và chia sẻ cộng đồng; phối hợp với ngành Giáo dục-Đào tạo chỉ đạo thực hiện việc đưa tiêu chí tham gia BHYT vào tiêu chí xét đánh giá thi đua của từng quý, năm của từng cá nhân, đơn vị nhà trường; thông báo, nhắc nhở về gia đình với những trường hợp sinh viên cố tình không tham gia BHYT mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhiều lần hoặc cần thiết đưa tiêu chí tham gia BHYT để xét chọn các chế độ ưu đãi cho sinh viên như học bổng, điểm rèn luyện.

Ngoài ra, BHXH tỉnh sẽ cùng với ngành Giáo dục-Đào tạo, ngành Y tế củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế trường học, trích chuyển kịp thời kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đáp ứng nhu cầu của HSSV. Kịp thời giải quyết vướng mắc liên quan đến khám chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em khi tham gia BHYT.

Lào Cai: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao tỉ lệ bao phủ BHYT

Xác định công tác truyền thông chính sách BHYT có vai trò quan trọng, trong những năm qua, BHXH tỉnh Lào Cai luôn chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa nhân văn chính sách BHYT, giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 97,54% dân số toàn tỉnh, hướng tới xây dựng BHYT toàn dân một cách bền vững.

Kết quả là, đến nay, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 715.348 người, đạt 97,54% bao phủ BHYT so với dân số, tăng 7.918 thẻ so với cùng kỳ 2019. Từ năm 2016 đến nay, BHXH tỉnh đã thực hiện giám định cho 4.748.989 lượt khám, chữa bệnh BHYT với số tiền chi là 2.484.696 triệu đồng, vừa đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, vừa đảm bảo không vượt dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT được giao hàng năm.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh Lào Cai, chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2020 và các năm tiếp theo của tỉnh Lào Cai là duy trì ở mức 99%. Để đạt được mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh công tác truyền thông về ý nghĩa nhân văn chính sách BHYT tới người dân để đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn, trong đó, chú trọng tăng cường tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp chính sách BHYT tới người dân đang sinh sống tại các khu dân cư, từ đó, mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHYT. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT./.

Phong Lan (tổng hợp)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất