Thứ Ba, 23/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 5/10/2023 15:22'(GMT+7)

Nội dung chính ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ tư.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương đã thảo luận./.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất