Chủ Nhật, 21/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 11/1/2020 10:58'(GMT+7)

Tây Ninh: Một số kết quả trong công tác chuyên môn

Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2019 (đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2019 (đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh)

CHỦ ĐỘNG NẮM BẮT TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh đã thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội; phối hợp trong trao đổi thông tin, thẩm định góp ý các dự thảo văn bản. Đồng thời, hằng tháng đã định hướng các cơ quan báo chí, các ngành trong khối khoa giáo, tư tưởng - văn hoá và ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, thông tin đối ngoại, tuyên truyền về phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”,...

Ban đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 2 đợt điều tra dư luận xã hội: Đợt 1/2019, với nội dung: Tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; niềm tin của người tiêu dùng Tây Ninh đối với các sản phẩm, hàng hoá do doanh nghiệp tỉnh nhà sản xuất. Đợt 2/2019, với nội dung nắm tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Ban cũng tổ chức thành công Cuộc thi viết Đọc sách, báo, tạp chí của Đảng lần thứ 2 năm 2019” chủ đề Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh và đã tổng kết trao giải thưởng của Cuộc thi. Kết quả Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 1 Giải Nhất tập thể, 3 Giải Nhì, 4 Giải Ba và 6 Giải Khuyến khích; Giải cá nhân: 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích và 01 Giải dành cho thí sinh dự thi lớn tuối nhất. Đồng thời, triển khai Cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” trên Internet và mạng xã hội (trong 3 tháng, từ 26/10/2019 đến 26/1/2020); tổ chức giám sát kết quả 5 năm thực hiện Kết luận 100-KL/TW  ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) gắn với hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Việc theo dõi, định hướng hoạt động mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trong tỉnh được thực hiện tốt; đồng thời, thường xuyên củng cố, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng này trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội. Ban đã tổ chức 12 lớp tập huấn cho mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội và phản bác trên mạng xã hội cấp huyện và cơ sở, định hướng các nội dung như: Nghiệp vụ, kỹ năng nắm dư luận xã hội; cách thức xây dựng lực lượng thông tin, tuyên truyền và đấu tranh phản bác trên mạng xã hội; một số kỹ thuật gỡ bỏ những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; tổ chức 1 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nắm dư luận xã hội và tuyên truyền, đấu tranh phản bác cấp tỉnh cho 320 đồng chí là Bí thư (hoặc phó bí thư) các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và 1 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại gắn với bồi dưỡng tập huấn công tác truyền thông và sử dụng mạng xã hội cho 350 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác truyên truyền từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Công tác định hướng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet tiếp tục mang lại hiệu quả, tăng cường sự kết nối, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các nhóm, trang mạng xã hội của các địa phương góp phần tuyên truyền nhân rộng cái tốt; đấu tranh chống lại các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc chống phá ta. Dưới sự chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, năm 2019 lực lượng này đã đấu tranh xoá được 16 trang Facebook cá nhân có nội dung xấu độc, xuyên tạc, chống phá chế độ.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, LỊCH SỬ ĐẢNG

Ban đã thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch mở lớp năm 2019 của các đơn vị; đồng thời, thẩm định xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho 920 trường hợp do các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố và Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị. Cùng với đó, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, ban tuyên giáo huyện uỷ, thành uỷ được thực hiện bám sát theo kế hoạch đề ra và chỉ đạo của cấp uỷ; chú trọng cập nhật, bổ sung chủ trương, quan điểm, kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Năm 2019, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã mở được 169 lớp, với 11.479 học viên; trong đó, có 154 lớp, với 10.308 học viên (trong kế hoạch), đạt 100% kế hoạch mở lớp và 96,91% kế hoạch học viên và 15 lớp, với 1.171 học viên (ngoài kế hoạch). Trường Chính trị tỉnh duy trì thực hiện tốt các lớp chuyển tiếp năm 2018, triển khai khai giảng các lớp mới theo kế hoạch đề ra trong năm 2019.

Ban đã phối hợp cùng ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, viên chức ngành giáo dục và sinh hoạt chính trị đầu khoá trong học sinh, sinh viên; hướng dẫn thực hiện một số chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở (đối tượng của các trung tâm bồi dưỡng chính trị) theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; phối hợp với các cơ quan chọn, mời các đơn vị viết tham luận phục vụ hội nghị, hội thảo tổng hợp phiếu đề xuất biên soạn lịch sử truyền thống xã, thị trấn gửi Sở Khoa học và Công nghệ xét duyệt, đưa vào danh mục nhiệm vụ khoa học - công nghệ thực hiện năm 2020. Đồng thời, biên mục tư liệu, biên soạn dự thảo biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2006 - 2020; thực hiện nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mở lớp bồi dưỡng lớp cán bộ dự nguồn của tỉnh; khảo sát nắm tình hình thực hiện ở cơ sở và báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên...

Ban phối hợp chặt chẽ cùng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thí điểm sáp nhập trung tâm bồi dưỡng chính trị vào ban tuyên giáo huyện uỷ, thành uỷ đối với 6 địa phương chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đến nay đã có 4/6 địa phương (Trảng Bàng, Tân Biên, Thành phố Tây Ninh, Hoà Thành) tiến hành sáp nhập; còn lại 2 huyện (Châu Thành, Gò Dầu) đang trình Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành quyết định sáp nhập, dự kiến triến hành sáp nhập trong tháng 12/2019.

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN

Toàn tỉnh hiện nay có 218 báo cáo viên (trong đó: cấp Trung ương: 5; cấp tỉnh: 27, cấp huyện và tương đương: 186). Hầu hết báo cáo viên các cấp đều tích cực hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, là lực lượng nòng cốt trong triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông tin chuyên đề, báo cáo thời sự...

Năm 2019, Ban đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Báo cáo viên giỏi tỉnh Tây Ninh” ở 2 cấp và tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh với kết quả 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 7 Giải khuyến khích, trao Giấy chứng nhận báo cáo viên giỏi cấp tỉnh cho 13 đồng chí. Đồng thời, đã chọn cử 2 thí sinh xuất sắc để tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực phía Nam. 

Đến tháng 11/2019, Ban đã tổ chức được 11 kỳ bội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Nội dung tập trung phản ánh các vấn đề thời sự nổi bật trong nước và quốc tế được đông đảo dư luận quan tâm. Hình thức tổ chức tiếp tục được đổi mới theo hướng kết hợp giữa hội nghị trực tiếp và trực tuyến từ Trung ương. Trong đó, đã tổ chức 8 kỳ hội nghị trực tuyến báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại điểm cầu tỉnh và tại 9/9 huyện, thành phố, trung bình có hơn 300 người dự/1 kỳ; riêng Hội nghị Báo cáo viên tháng 11 có hơn 1.800 đại biểu tham dự, góp phần mở rộng đối tượng được nghe cũng như đảm bảo tính chính xác, kịp thời của thông tin đến với đội ngũ báo cáo viên các cấp để triển khai công tác.

Ban đã phát hành 11 kỳ bản tin, số lượng phát hành 3.136 cuốn/kỳ. Nội dung bản tin bám sát đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương và cấp uỷ tỉnh, không để xảy ra các sai sót lớn; việc viết bài phản ánh tình hình địa phương đăng trong bản tin được các đơn vị thực hiện tốt.

Bản tin có nội dung phong phú, giới thiệu, nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, cách làm mới, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình...

Công tác phát hành bản tin cơ bản đảm bảo phục vụ kịp thời cho sinh hoạt của các chi, đảng bộ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm v ụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

CÔNG TÁC KHOA GIÁO, VĂN HÓA VĂN NGHỆ BÁM SÁT THỰC TIỄN

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã kịp thời hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2019; tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Hướng dẫn số 77-HD/BTGTW ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2019; quan tâm phối hợp với các ngành tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sởi, địch sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu Phi; chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa văn nghệ.

Ban đã tham mưu, hướng dẫn báo cáo sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo - văn hoá, văn nghệ; báo cáo kết quả về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng và ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2019 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Thẩm định, góp ý các đề án, dự thảo kế hoạch, các khẩu hiệu và mẫu pano tuyên truyền (quý I, II, III, IV)...; định hướng, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Trong năm 2019, Ban đã tham mưu Tỉnh uỷ chỉ đạo và Ban định hướng Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Chi hội Nhiếp ảnh Việt Nam và Chi hội Mỹ thuật Việt Nam thuộc các Hội chuyên ngành Trung ương tại Tây Ninh tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Đồng thời, định hướng công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động văn hoá, văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” tạo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; theo dõi việc tổ chức buổi gặp gỡ của lãnh đạo tỉnh với giới văn nghệ sĩ và thăm, tặng quà văn nghệ sĩ tiêu biểu, nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019; định hướng tổ chức tốt Ngày thơ Việt Nam, lần thứ XVII - 2019 theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Định hướng hoạt động sáng tác, quảng bá nhằm tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước nhất là Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vẫn còn những hạn chế, cần phải khắc phục. Việc hướng dẫn thực hiện thí điểm sáp nhập 6 đơn vị trung tâm bồi dưỡng chính trị vào ban tuyên giáo huyện uỷ, thời gian đầu có nội dung còn lúng túng. Công tác dự báo tình hình, nắm bắt và tham mưu định hướng dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những thông tin nhạy cảm, phức tạp, mới phát sinh ở ngành, địa phương, đơn vị... có lúc còn chậm, thiếu kịp thời; chất lượng nội dung thông tin phản ánh chưa đa dạng, toàn diện. Các hoạt động nghiên cứu, viết bài phản bác các luận điệu, thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, trên báo chí, nhất là Báo Đảng, còn hạn chế. Công tác đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin, luận điệu xuyên tạc, chống phá trên Internet, mạng xã hội ở một số ít huyện, xã kết quả còn khiêm tốn. Một số đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên có phong cách, phương pháp truyền đạt chưa thật sự hấp dẫn, cuốn hút người nghe...

Năm 2020, để tiếp tục thực hiện tốt những mảng công việc nêu trên ôn theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh sẽ: 

1) Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt các diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, những điểm nóng, bức xúc trong xã hội; dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội.

2) Tập trung tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” trên Internet và mạng xã hội.

3) Duy trì họp giao ban báo chí định kỳ hàng quý; họp giao ban an ninh tư tưởng định kỳ hàng tháng. Đồng thời, tổ chức giám sát giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ cấp uỷ trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch (đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ các huyện: Gò Dầu, Châu Thành,  Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).

4) Theo dõi, thẩm định và cho ý kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020 của ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.  Hoàn thành việc biên soạn biên niên sự kiện lịch sử và hồi ký căn cứ cách mạng Bời Lời gửi ban biên tập hồi ký và làm phim tư liệu căn cứ Bời Lời; biên soạn biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2006 - 2020. Triển khai, biên soạn lịch sử truyền thống 15 xã, phường trong tỉnh theo phiếu đăng ký đề tài với Sở Khoa học và Công nghệ (khi được phê duyệt).

5) Định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm cổ vũ, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020. Định hướng, theo dõi công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các cuộc vận động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; việc thực hiện Công văn 663-CV/TU ngày 23/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng; gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa. Đồng thời, tổ chức xét chọn tác phẩm của tỉnh gửi dự xét Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (2018 - 2020) cấp Trung ương.

 TG

 

                                                                  


 Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất