Chủ Nhật, 16/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 6/4/2020 7:0'(GMT+7)

Tây Ninh: Quyết liệt triển khai thực hiện phòng và chống dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh (thứ 3 từ trái sang) tặng quà chốt số 9 phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Phước Tân. Ảnh: Hải Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh (thứ 3 từ trái sang) tặng quà chốt số 9 phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Phước Tân. Ảnh: Hải Bằng

CHỈ ĐẠO SÁT SAO VÀ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh đã ban hành Công văn số 959-CV/TU và các thông báo kết luận của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại các phiên họp về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành đưa ra. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Công điện và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy chủ trương hủy, tạm dừng các hoạt động lễ, hội, họp mặt trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh Covid-19. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành 19 văn bản, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; đã kiện toàn và thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng Ban và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là thành viên. Ủy ban nhân dân tỉnh đã khảo sát thành lập khu cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện quy trình cách ly người Việt Nam và người nước ngoài đến từ Trung Quốc và các vùng dịch thực hiện đảm bảo đúng quy trình công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương cập nhật và tổng hợp các nguồn lực y tế công cộng (phòng khám, đội ngũ nhân viên y tế,…) báo cáo về Sở Y tế để xây dựng phương án huy động trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, ban hành Công văn 168/UBND-VHXH quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, hằng ngày, các đơn vị, địa phương phải báo cáo tình hình tổ chức thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy.

Các ngành chủ chốt như Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh… đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, tổ chức thu dung điều trị, hình thành khu cách ly tại trung tâm y tế; rà soát bổ sung trang thiết bị; tổ chức phun khử khuẩn tại các trường học, bệnh viện, cơ quan… Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức họp giao ban thường xuyên định kỳ và đột xuất để kiểm điểm, đánh giá tình hình, đề ra biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hằng ngày báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp về tình hình phòng, chống dịch bệnh ở địa phương, đơn vị.

Các sở, ban, ngành tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị. Các ngành chức năng có liên quan: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nội vụ,… đã ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; đã thành lập các đội phản ứng nhanh và đội điều trị cơ động. Các huyện, thành uỷ đã ban hành công văn chỉ đạo, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp uỷ các huyện, thành phố, các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức triển khai quán triệt Công văn số 79-CV/TW, Công văn số 959-CV/TU đến các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên và tuyên truyền cho quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp, sát đối tượng. Ủy ban nhân dân tỉnh phân công Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phân công đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Y tế là người phát ngôn về tình hình dịch bệnh, định kỳ cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về diễn biến tình hình dịch bệnh, đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch bệnh. Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về dịch bệnh.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã tiếp nhận tài liệu tuyên truyền, triển khai tuyên truyền trong tổ chức hội, đoàn, quần chúng nhân dân, công nhân lao động biết về tình hình dịch bệnh Covid 19 và các biện pháp phòng, chống. Nhiều cơ quan, đơn vị, ngành chức năng ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội zalo triển khai kịp thời các chỉ đạo của Trung ương và địa phương, các khẩu hiệu tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đăng tải tài liệu, triển khai hoạt động tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của ngành; thiết lập hệ thống truyền thông không dây tới tận tuyến xã.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện, thành phố, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn, cụm loa truyền thanh ấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biện báp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Công an các xã, phường, thị trấn tổ chức phát tờ rơi...

Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tổ chức thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Vận động, tranh thủ các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền đồng bào có đạo về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; Trao đổi, khuyến cáo với chức sắc tôn giáo về các hoạt động tôn giáo tập trung đông người cho phù hợp, hạn chế sự lay lan dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin tới học sinh, sinh viên chủ động không đến các khu vực, các quốc gia đang có dịch bệnh và tự áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Sở Giao thông Vận tải triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh cho các dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách, triển khai thực hiện việc phòng bệnh tại các bến xe, phương tiện vận tải công cộng...

Để đảm bảo phòng và chống dịch Covid-19 hiệu quả trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp thường xuyên khảo sát, kiểm tra thực tế công tác triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các địa phương, cơ sở y tế và các cửa khẩu; kiểm tra việc đảm bảo thị trường hàng hóa phục vụ nhân dân phòng, chống dịch; khảo sát địa điểm thành lập khu vực cách ly tập trung của tỉnh…

Sở Y tế thực hiện 21 cuộc giám sát chỉ đạo trong hệ thống của ngành và hỗ trợ ngoài ngành thực hiện công tác phòng, chống dịch; phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở y tế tư nhân, nhà thuốc trong việc cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; yêu cầu các cơ sở công khai niêm yết giá, niêm yết số lượng còn tồn, công khai số điện thoại, đường dây nóng tại các cơ sở, nhà thuốc để người dân biết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về găm hàng, tăng giá,….

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan chức năng quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật những hành vi tung tin sai sự thật về bệnh dịch và công tác phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên nắm tình hình, tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong xã hội. Ngành công an đã mời làm việc 11 trường hợp thông tin sai về tình hình dịch bệnh Covid-19; xử lý 03 trường hợp; còn trường hợp còn lại yêu cầu gỡ bỏ thông tin và cam kết không tái phạm.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương nắm tình hình giá cả, cung cầu trang thiết bị y tế như: khẩu trang và nước sát khuẩn tại các cơ sở kinh doanh. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường kiểm tra, nhắc nhở và cho các cơ sở ký cam kết về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tại 304 cơ sở kinh doanh. Thực hiện dán thông tin về số điện thoại đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tại 209 cơ sở kinh doanh.

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đã tập trung thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể: 1) Tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, hội thi, hội diễn, các hoạt động văn hóa - văn nghệ trên địa bàn tỉnh và yêu cầu các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại các địa phương tạm dừng hoạt động; đồng thời thông báo không tiếp nhận hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn cho đến khi có chủ trương mới.

2) Yêu cầu các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của ngành Y tế và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm cho người lao động và du khách.  Yêu cầu các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh hạn chế tổ chức cho khách du lịch đi nước ngoài; có hướng dẫn, yêu cầu thực hiện cách ly ngay tại cơ sở lưu trú du lịch khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệunhiễm bệnh dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, không để khách này ra khỏi cơ sở lưu trú; đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, hạn chế tối đa tiếp xúc với mọi người.

3) Dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh chủ động vệ sinh, khử trùng tại cơ sở mình theo khuyến cáo của ngành y tế, phòng, chống bệnh viêm phổi, đảm bảo sức khỏe cho người tập...

CHỦ ĐỘNG PHÒNG VÀ CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh được chú trọng nhằm đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh ngày càng phức tạp; thường xuyên rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng phó với từng tình huống dịch; bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị, nguồn lực y tế phục vụ phòng, chống dịch; sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh; có hướng dẫn, chỉ đạo quy trình, phác đồ điều trị, hạn chế thấp nhất tử vong.

Tỉnh Tây Ninh đã tổ chức khảo sát tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) và chỉ đạo các công việc chuẩn bị để hình thành Khu cách ly tập trung của tỉnh. Khu cách ly tập trung của tỉnh có quy mô tiếp nhận 300 người; chính thức đi vào hoạt động ngày 12/2/2020. Hình thức cách ly y tế tại Khu cách ly tập trung theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và đối tượng cách ly là những người đến từ hoặc đi qua Trung Quốc hoặc quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Công tác theo dõi, cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc được thực  hiện nghiêm túc. Trong đó, tất cả các chuyên gia, người Trung Quốc tại các nhà máy, khu chế xuất, khu công nghiệp…đều được cách ly tập trung tại các đơn vị, doanh nghiệp có sự theo dõi hàng ngày của cán bộ y tế theo quy định. Công an tỉnh cung cấp thông tin cho ngành y tế, các địa phương thực hiện giám sát tình hình sức khỏe của các đối tượng xuất nhập cảnh đi và vào từ các quốc gia có dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm túc Luật xuất cảnh, nhập cảnh, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, cấm nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam, bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các sở, ban ngành có liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu; trao đổi với các địa phương giáp biên của Vương quốc Campuchia thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng việc xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới với mục đích du lịch và tạm thời đóng cửa các đường mòn, lối mở; không khuyến khích giao thương, giao lưu với Trung Quốc trong thời gian dịch bệnh; kiểm soát nghiêm ngặt, giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, sức khoẻ người qua lại tại tất cả các cửa khẩu biên giới, nhất là các hoạt động đưa đón khách du lịch đi và đến các vùng, quốc gia có dịch; kiểm tra, giám sát chặt chẽ 100% hành khách nhập cảnh qua hệ thống máy soi thân nhiệt từ xa; phun khử trùng môi trường tại khu vực cửa khẩu quốc tế...

Ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp với ngành y tế tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể: 1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. 2) Hướng dẫn học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh thì phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. 3) Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. 4) Nhắc nhở học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên tuyệt đối không đưa các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, nhất là việc đưa lên các trang mạng xã hội. 5) Các đơn vị, trường học triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại đơn vị, trường học, sử dụng các dung dịch khử khuẩn thông thường lau bề mặt sàn nhà, tay vịnh cầu thang, tay nắm cửa; bố trí xà phòng sẵn có, khuyến khích rửa tay thường xuyên; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các căn tin, bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường; thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, trường học…

Ngành Y tế của tỉnh Tây Ninh đã:

1) Triển khai nhiệm vụ đảm bảo công tác chuyên môn tại các tuyến bệnh viện, thiết lập đường dây nóng thông tin báo cáo tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch, thống nhất và thực hiện quy chế báo cáo từ Ban Chỉ đạo các tuyến. 

2) Sử dụng mạng xã hội Zalo để thông tin, báo cáo theo nhóm về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thờitổng hợp báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các đơn vị về Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy. 

3) Hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở y tế về việc thành lập khu cách ly, lập đường dây nóng 24/24 hướng dẫn và tiếp nhận thông tin… và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị các trang thiết bị, thuốc men y tế, bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm 3 tại chỗ.

Trong đó: 1) Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, trung tâm y tế các huyện, thành phố đã thành lập Đội điều trị cơ động, bố trí khu cách ly, rà soát vật tư trang thiết bị phòng chống dịch; chuẩn bị khu cách ly để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, theo dõi người nhập cảnh; điều trị bệnh nhân theo các tình huống dịch bệnh xâm nhập đảm bảo theo đúng quy định.

2) Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế; các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; bệnh viện thuộc ngành Công an, Quân đội sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện phương án để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết; trong đó, Công an tỉnh đã thành lập 2 Tổ cấp cứu tại Bệnh xá Công an tỉnh, chuẩn bị khu cách ly, thuốc và các trang thiết bị y tế...

 

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, tỉnh Tây Ninh nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm, xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; bố trí và vận động đủ kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (giãn cách xã hội), triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Công bố dịch Covid-19; Công văn số 2552/VPCP-KSTT ngày 2/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19; Kế hoạch số 851/KH-BCH, ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự Quân khu 7 về tiếp nhận, cách ly của Quân khu 7 trong phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2... và Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 4/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ  kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí bí thư cấp uỷ các cấp tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác này trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các cửa khẩu.

Hai là, huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các văn bản mới về chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để các tổ chức, cá nhân kinh doanh các dịch vụ và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, chung tay góp sức phòng, chống để sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện thật tốt công tác cách ly, đón người dân từ vùng dịch về đúng quy định; mở rộng diện giám sát và giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ, nhất là những người có các dấu hiệu, triệu chứng dịch bệnh... và yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm. 

Ba là, các cấp, các ngành chức năng thường xuyên liên lạc, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng và chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, các lực lượng chức năng trao đổi với phía bạn Trung Quốc trong công tác phối hợp nhằm tăng cường hiệu quả kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ngành Y tế thực hiện nghiêm quy trình cách ly, điều trị trường hợp nghi ngờ; kịp thời cập nhật kết quả xét nghiệm bệnh phẩm, chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật từ các cục, đơn vị chuyên môn có liên quan thuộc Bộ Y tế; thiện tốt việc cách ly tập trung và cách ly y tế, tại nhà theo quy định và các khuyến cáo phòng chống dịch theo Quyết định 343/QĐ-BYTcủa Bộ Y tế về Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện để đón học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần của tất cả học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để sớm ổn định tình hình và duy trì nền nếp dạy học...

- Từ 20/3 đến nay, Tây Ninh đã bố trí 16 trạm, 29 chốt cố định và 97 chốt dã chiến trên 147 km đường biên giới giáp cpc, gồm các lực lượng phối hợp: Biên phòng, Công an và dân quân.

- Tính đến 15 giờ ngày 5/4, toàn tỉnh có 50 cơ sở cách ly với công suất 7.268 người, hiện đang cách ly 2.917, cụ thể như sau: 1) Cách ly tại cơ sở y tế: 160 người (tăng 6 người, giảm 21 người); 2) Cách ly tập trung tại các khu cách ly: 2.757 người (tăng 39 người, giảm 5 người); 3) Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 190 người (giảm 49 người).

- Hiện nay 2 ca nhiễm SARS-CoV -2 đang được cách ly, điều trị; tình hình sức khỏe ổn, diễn tiến tốt, ăn uống bình thường.

- Số người cách ly tập trung và cách ly y tế chủ yếu là nhập cảnh từ Camphuchia về (được kiểm tra y tế và tổ chức đưa về nơi cách ly). Đến 9 g sáng 6/4 đã có 288 người cách ly tập trung đã hết thời hạn cách ly 14 ngày, đã được xét nghiệm âm tính và rời khỏi khu cách ly.

Phạm Hùng Thái

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất