Thứ Hai, 4/3/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 18/12/2023 14:49'(GMT+7)

Thành lập Tiểu ban tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và 5 năm công tác xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã công bố Quyết định thành lập Tiểu ban tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và Tiểu ban tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2020 - 2025); triển khai Kế hoạch và Đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2020 - 2025).

Kết luận tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể cho biết, với 29 thành viên, Tiểu ban có trách nhiệm, nhiệm vụ xây dựng và ban hành kế hoạch, đề cương, báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2020 - 2025).

Đồng thời, Tiểu ban chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng báo cáo tổng kết và tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các thành viên Tiểu ban khẩn trương xây dựng, ban hành quy định về nguyên tắc, chế độ, lề lối làm việc và trách nhiệm của các thành viên; quyết định thành lập Tổ Biên tập và nhân sự tham gia trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác của cán bộ.

Cùng với đó, các đảng bộ trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, hướng dẫn, triển khai xây dựng báo cáo tổng kết theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai tổng kết và thảo luận các báo cáo, cần bảo đảm dân chủ, thống nhất trong tập thể cấp ủy. Việc tổng kết không chỉ bám sát các nội dung trong đề cương mà còn gắn với kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối từ đầu nhiệm kỳ.

Ngoài ra, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đề nghị các đảng bộ trực thuộc, nhất là người đứng đầu, nêu cao trách nhiệm, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai tổng kết nhằm xây dựng các báo cáo chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra.

Diệp Trương (TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất